Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương -Lâm Đồng
 • Cruyang Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0384404513
  • Email:
   crusuong09@gmail.com
 • Ya Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo Vệ
  • Điện thoại:
   0373913364
 • Đỗ Bèo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0383066124
 • Trần Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393701557
  • Email:
   thuyvancs83@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0345460707
  • Email:
   nguyenhoanlacxuan1986@gmail.com
 • Ma Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
 • Touneh Hàn Kim Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0989271198
  • Email:
   hankimluyen@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0348834693
  • Email:
   nguyenthingocuyen7893@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0988408402
  • Email:
   kieuoanhnguyen707@gmail.com
 • Lê Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975646491
 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973444340
  • Email:
   nguyenthianhngoc7777@gmail.com