Tin nổi bật
Tin nổi bật
Danh sách User mOffice cho các đơn vị trường Tam Đường
Danh sách User mOffice cho các đơn vị trường Tam Đường
> Xem chi tiết

QUÀ YÊU THƯƠNG

QUÀ YÊU THƯƠNG

NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 ĐOÀN TỪ THIỆN TỪ HÀ NỘI ĐẾN TẶNG QUÀ CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG
QUÀ YÊU THƯƠNG

QUÀ YÊU THƯƠNG

NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 ĐOÀN TỪ THIỆN TỪ HÀ NỘI ĐẾN TẶNG QUÀ CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

                        Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Bình 

                 Địa chỉ: Xã Sơn Bình - Huyện Tam Đường - Lai Châu

                 Điện thoại: 02316288999

                 Email: c1sonbinhtd.laichau@moet.edu.vn