• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hoạt động "Áo ấm mùa đông" 2017
Phong Thổ là một huyện vùng cao biên giới, được thành lập ngày 22/09/2002. Là một huyện biên giới với 18 xã thị trấn có cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng, đường biên kéo dài. Diện tích tự nhiên102.876 ha, toàn huyện có 78.152 nhân khẩu với 21 dân tộc sinh sống trên địa bàn, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, là một huyện thuộc chương ...
> Xem chi tiết

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

      Điểm trường Pà Chải là điểm trường khó khăn của trường Tiểu học Nậm Xe. Đường xá đi lại khó khăn. Khả năng giao tiếp của các em cũng hạn chế. ...
ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

      Điểm trường Pà Chải là điểm trường khó khăn của trường Tiểu học Nậm Xe. Đường xá đi lại khó khăn. Khả năng giao tiếp của các em cũng hạn chế. ...