Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT số 3 Bảo Yên là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, kỷ cương, nền nếp, để học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực bản thân, có kỹ năng sống thích ứng với xã hội, định hướng vươn lên trong tương lai để tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Sự Kiện
Thông báo
Tra cứu

Bản quyền © Trường THPT số 3 Bảo Yên