Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vĩnh Phú

xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, Kiên Giang
thcsvinhphu-kiengiang@edu.viettel.vn