Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vinh phú- Giang Thành- Kiên Giang
Điện thoại: 02973761118
 • Nguyễn Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   tien si
  • Điện thoại:
   0973282589
  • Email:
   luub.truong@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo dạy hát

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn