Với tinh thần “Trường giúp trường”, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em học sinh ở trường Tiểu học Khánh Thượng huyện Khánh Vĩnh chuẩn bị tốt hơn cho ngày khai giảng ...