KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HẢI

 

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ công văn số 937/GDĐT-HC ngày 15/9/2021 của Phòng GDĐT Nha Trang V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch CoVid-19 tại các trường học;

Để thực hiện công văn triển khai công tác phòng chống dịch covid 19 tại các trường học của PGD Nha Trang. Trường MN Vĩnh Hải xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại đơn vị.