Tuesday, 19/10/2021 - 07:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2015-2016

PHÒNG GD & ĐT TP CAM RANH

TRƯỜNG THCS  NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:   02   /KH-NK

Cam Thịnh Đông, ngày 01  tháng  9  năm 2015

                                                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 / NĂM HỌC 2015– 2016

                                                 Chủ điểm của tháng: Giáo dục tuyền thống nhà trường

Trọng tâm: Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 5/9/2015, ổn định việc dạy và học; chú trọng công tác BD học sinh giỏi, hoàn thành các loại hồ sơ đầu năm.

Số

TT

Công tác

Người phụ trách

 Kết quả

  thực hiện

Điều chỉnh kế hoạch

Ghi

chú

A

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ:

01

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

HT

CBGVNV-HS

 

Đang thực hiện

Không

 

- Toàn bộ CB-GV-NV trường đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2015-2016.

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

02

- Năm học 2015-2016, năm học thứ 2 tiếp tục thực hiện chương trình hành động của chính phủ; Kế hoạch của ngành Giáo dục-Đào tạo và   triển khai Nghị quyết sô 29-NQ /TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về ” đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đẩy mạnh phong trào thi đua “ dạy tốt và học tốt

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

03

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016, trọng thị nghiêm túc và tiết kiệm thời gian khoảng 60’

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

B

CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

I

DẠY VÀ HỌC:

01

Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ và Sở:

- Thực hiện theo QĐ số 2146/QĐ-CTUBND tỉnh khánh Hòa thì ngày tựu trường THCS 17/8; thực học 24/8; khai giảng 05/9. Kết thúc HKI 02/01/2016; bắt đầu học kỳ II 04/01/2016 và kết thúc muộn nhất 20/05/2016

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT về việc thực hiện khung thời gian năm học 2015-2016;  Đối với cấp THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học( Học kỳ 1 có ít nhất 19 tuần và Học kỳ 2 có ít nhất 18 tuần.

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiên công văn 776/ BHXH về việc việc thực hiện BHYT năm học 2015-2016 như sau:

+ Mức đóng 1.150.000 đồng x 4,5% = 51.750 đồng/ tháng.

+ Học sinh chỉ đóng 55% ( của 51.750 đồng) là 28.462,5 đồng/ tháng  ( vì ngân sách nhà nước hổ trợ 45% = 23.287,5 đồng/ tháng)

+ Học sinh THCS phải đóng bảo hiểm 15 tháng 01/10/2015à31/12/2016 thành tiền 28.462,5 x 15 = 426. 937,5 đồng ~ 427.000đồng

HT, KT

CBGVNV, HS

Đang thực hiện

Không

 

- Hạn chót nộp 30/09/2015 và phải đạt 100% HS tham gia bảo hiểm.

GVCN, HS

Đang thực hiện

Không

 

- Quản lý Website  trường: năm học 2015-2016 phảỉ thường xuyên đăng bài, ban biên tập Cô Hoàng PHT, Cô Linh, Cô Hằng, Cô Đài Loan à  các tổ chuyên môn đăng ký đưa thông tin ít nhất 1 lần trên/ tháng. TKB, điểm số, các hoạt động của nhà trường( tổ chức lễ khai giảng sắp tới) phải đưa lên, kế hoạch năm tháng của các bộ phận phải đăng lên Website trường

HT,

CBGV-NV

Đang thực hiện

Không

 

- Phát độngcác cuộc thi Toán và Tiếng Anh trên Internet cấp THCS.

PHT

GVBD

Đang thực hiện

Không

 

- Hội nghị chuyên môn cụm lần 1 ngày19/9/2015.

CB-GV

Đang thực hiện

Không

 

02

Dạy học theo thời khóa biểu:

- Chuyên môn đã phân thời khóa biểu học tạm trong các tuần đầuàGV xem thực hiện cho đúng.

PHT, GV

Đang thực hiện

Có điều chỉnh

 

03

Bồi dưỡng  học sinh giỏi:

-  Các GVBD chọn đội tuyển rồi tiếp tục tăng cường bồi dưỡng cho các em ở 7 môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Riêng môn giải toán trên máy tính cầm tay thi sau. Các em sẽ dự thi vào ngày 19/9/2015 tại trường THCS Lê Hồng Phong.

PHT

GVBD

, HSG

Đang thực hiện

Không

 

- Chọn đội tuyển HSG 6, 7, 8 ở 3 môn Toán, Văn, Anh.

PHT

GVBD

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức bồi dưỡng HSG môn Toán, Tiếng Anh thi trên mạng

PHT

GVBD

Đang thực hiện

Không

 

04

Phụ đạo học sinh yếu kém:

-Năm học này bộ phận chuyên môn cũng sắp xếp thời gian để  tổ chức dạy bổ sung kiến thức cho các em học sinh  8 các môn Toán, Văn, Anh;

PHT

GVBD

Đang thực hiện

Không

 

- Riêng HS khối 9 vận động học sinh yếu học thêm tại trường ( do trường thiếu phòng)

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

05

Dạy thêm – học thêm:

- Xin giấy phép dạy thêm tại trường, sau khai giảng 02 tuần trường tổ chức dạy thêm và học thêm.

PHT

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Năm học 2015-2016 nhà trường cũng sẽ vận động PHHS khối 9 cho các em tham gia đầy đủ học thêm tại trường.

PHT

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

06

Triển khai chuyên đề:

- Triển khai đăng ký chuyên đề cho các tổ chuyên môn

PHT

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

-Thảo luận giao chỉ tiêu chú ý học sinh yếu kém cả năm  phải <10%.

HT, PHT

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

07

Thực hiện ĐMKT, ĐG và ĐMPPDH:

- Thực hiện đổi mới KTĐG theo hướng phát triển tư duy cho học sinh, hình thành năng lực và phẩm chất đạo đức cho HS. Tiếp tục thực hiện việc ra đề kiểm tra 01 tiết tập trung ở các môn (Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa 8-9)

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Tiếp tục đổi mới PPDH theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, tránh đọc chép....

- Xây dựng kế hoạch đổi mới quản lý, đổi mới dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột và nâng cao chất lượng dạy và học.

GVBM

 

HT, PHT

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện kiến thức liên môn, xây dựng chủ đề tích hợp.

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

08

Thực hiện PCGD (nếu có):

 

 

 

 

.....

- Chuẩn bị hồ sơ thực hiện đăng ký kiểm định chất lượng.

HT

Đang thực hiện

Không

 

-  Đăng ký và làm hồ sơ trường “Tiên tiến giáo dục thể chất” cấp tỉnh.

HT, TBVT

Đang thực hiện

Không

 

II

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH:

01

Công tác chủ nhiệm lớp:

-GVCN phải quan tâm đặc biệt đến HS của lớp chủ nhiệm, thường xuyên theo dõi các biểu hiện tâm sinh lý để có biện pháp giáo dục hài hòa tạo cho các tâm lý thoải mái khi đến trường.

- Chọn 02 GVCN giỏi cấp trường tiếp tục BD để dự thi GVCN giỏi cấp thành phố vào tháng 10/2015.

HT, GVCN

 

HT, cô Dạ Châu và Thục Khánh

Đang thực hiện

 

 

 

Đang thực hiện

Không

 

 

 

 

Không

 

- Hạn chế tối đa HS bỏ học <1%.

GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

-Trong tháng 9 nhà trường sẽ Tổ chức ĐH phụ huynh HS đầu năm học( 13/9/2014)

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

III

GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP:

01

Giáo dục nghề phổ thông:

-Tiếp tục đăng ký và theo dõi kết quả học sinh học nghề PT, GVCN 9 phải nắm HS lớp mình ai chưa học và học thi đạt loại gì để tư vấn các em.

HT,

PHT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

- Ngày 25/9, thi nghề phổ thông đợt I năm học 2015-2016

P.HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

Giáo dục hướng nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo lịch ( Các nhóm sau khi báo cáo xong nộp GA cho HT,  năm học vừa rồi thì việc tổ chức hoạt động ngoài giờ đầu tuần có tổ làm tốt nhưng cũng có tổ thì chưa thực sự đầu tư)

HT

PHT

Đang thực hiện

Không

 

IV

GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP (An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

01

- Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các tiết dạy GV phải lồng ghép An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

HT,

PHT, TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Phải thường xuyên kiểm tra HS về việc thực hiện nội quy.

GVCN

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

C

THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

01

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

CNGVNV

Thực hiện

 

 

02

“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

CNGVNV

Thực hiện

 

 

03

“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

CNGVNV

Thực hiện

 

 

04

Hai không”:

CNGVNV

Thực hiện

 

 

05

Thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định chất lượng.

CNGVNV

Thực hiện

Không

 

D

CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC:

01

- Xây dựng lịch kiểm tra toàn diện và chuyên đề GV và NVVP.

HT

Thực hiện

Không

 

02

- Ban TTND tham mưu Hiệu trưởng các vấn đề cần kiểm tra

HT

Thực hiện

Không

 

E

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

 

 

 

 

01

Công đoàn:

- Lấy ý kiến các tổ công đoàn để  chuẩn bị Hội nghị CBCC trong tháng 10

HT, CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Cùng với nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 trong đó có xây dựng quy chế thi đua năm học 2015-2016 cho CB-GV-NVVP

HT, CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức trung thu cho con CB-GV-NVVP.

- Các tổ CĐ cho CB-GV-NV đăng ký thi đua năm học 2015-2016.

CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Chuẩn bị nội dung để cần thiết tiến tới Hội nghị CBCC 10/10/2015

HT, CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

02

Hành chính sự vụ:

- Xây dựng các khỏan thu đầu năm theo quy định của ngành, triển khai thu.

- Lập dự toán ngân sách năm 2016, xây dựng kế hoạch bổ sung ngân sách 2015 và quyết toán quý 4.

HT

KT

Đang thực hiện

Không

 

- HP + Hội phí con CBGVNV trong trường được miễn, riêng Hội phí miễn cho 11 con trong BCH CHHS năm 2015-2016

HT

KT

Đang thực hiện

Không

 

- Triển khai thu gấp BHYT trước 27/9 để nộp cho BHYT, chứ BHYT năm trước đến ngày 30/9là hết hạn.

- Xây dựng kế hoạch trang bị đầy đủ các loại thuốc sơ cấp cứu ban đầu cho HS, hợp đồng khám chữa bệnh cho HS, lập sổ khám chữa bệnh.

HT,

KT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

 

Cơ sở vật chất

- Phân công học sinh lao động trường lớp sạch sẽ, phân công lau sàn lớp học, cửa sổ và cửa ra vào.

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

- Đề xuất mua sắm tu sửa trang thiết bị hư hỏng và mua sắm một số tra thiết bị mới. Chú ý các dụng cụ phòng thức hành Hóa Sinh, Lý Tin.

HT,

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

- Cập nhật thông tin CSVC báo cáo cho ngành hạn chót 8/9, để nhà trường tổng hợp.

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

03

Đoàn thanh niên:

- Lấy ý kiến các đoàn viên để xây dựng BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới.

HT

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Cùng với đội xây dựng trường học thân thiện an toàn và văn minh.

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Cùng với đội tổ chức lễ khai giảng vui tươi gồm 02 phân Hội và Lễ

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi đoàn trong tháng 9.

HT

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

04

Đội thiếu niên tiền phong:

- Tuyên truyền và Giáo dục học sinh về truyền thống nhà trường, yêu thầy cô quý mến bạn bè; nói lời hay làm việc tốt.

 

HT

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Triển khai và hưởng ứng táng ATGT và khuyến học trong nhà trường.

HT

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Viết bản đăng ký cam kết “ thực hiện an toàn giao thông và trật tự trị an trong nhà trường “,  giữa gia đình và nhà trường

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức thi bày mâm quả trung thu và phối hợp với CĐ tổ chức trung thu cho con CB-GV-NVVP

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2015-2016

HT, CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức Đại hội chi đội mẫu,  và Đại hội chi đội.

TPT

Thực hiện

Không

 

- Đăng ký lịch  Đại hội liên đội trong tháng 9

TPT

Thực hiện

Không

 

G

CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

 

 

01

- Hoàn thành việc đăng ký bảng tên và Logo cho các em

PHT

Thực hiện

Không

 

02

- Trang bị các dụng cụ lao động vệ sinh lớp học ( Chổi, giỏ rác, cây lau nhà khu hành chánh)

CSVC, NVPV

 

Đang thực hiện

Không

 

- Tu sửa CSVC như phòng máy tính, trang bị các vật dụng thí nghiệm, sách cho thư viện,

CBTB, CBTV

 

Đang thực hiện

Kh Không ông

 

-  Làm 02 hố nhảy xa cho nhóm thể dục;

- Tổ chức HKPĐ cấp trường(16/9à5/10/2015)

HT

KT

Đang thực hiện

Không

 

03

- Tiếp tục tìm kiếm các khoản hổ trợ HS nghèo từ các tổ chức nhân đạo và các mạnh thường quân để giúp các em HS nghèo phần nào đỡ lo lắng.

HT

HỘI KK

Đang thực hiện

Không

 

 

    

Nơi nhận :

-  BLĐ trường;

-  Các Tổ trưởng;

-  Các Đoàn thể;

-  Đăng Website;

-   Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 68
Năm 2021 : 1.799