Wednesday, 27/10/2021 - 14:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch công tác tháng 8 năm học 2015-2016

 

PHÒNG GD & ĐT TP CAM RANH

TRƯỜNG THCS  NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:   01   /KH-NK

Cam Thịnh Đông, ngày 31  tháng  7  năm 2015

                         KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 / NĂM HỌC 2015– 2016

                      Chủ điểm của tháng: Ổn định tổ chức các hoạt động trong nhà trường    

Trọng tâm: Ổn định tổ chức việc dạy và học, CB-GV-NV học bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè 2015; ôn tập học sinh kiểm tra lại trong hè và kiểm tra xét lên lớp.

Số

TT

Công tác

Người phụ trách

 Kết quả

  thực hiện

Điều chỉnh kế hoạch

Ghi

chú

A

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ:

01

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.”

HT

CBGVNV-HS

 

Đang thực hiện tốt

Không

 

02

- Thực hiện phương châm” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

CBGVNV

Thực hiện tốt

 

 

03

- Thông báo cho học sinh biết ngày tựu trường 17/8/2015, ngày học đầu tiên của năm học 2015-2016 là 24/8/2015, ngày khai giảng 5/9/2015.

Toàn trường

Đang thực hiện tốt

Không

 

B

CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

I

DẠY VÀ HỌC:

01

Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ và Sở:

- Thực hiện theo QĐ số 2146/QĐ-CTUBND tỉnh khánh Hòa thì ngày tựu trường THCS 17/8; thực học 24/8; khai giảng 05/9. Kết thúc HKI 02/01/2016; bắt đầu học kỳ II 04/01/2016 và kết thúc muộn nhất 20/05/2016

HT

CBGVNV-HS

 

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT về việc thực hiện khung thời gian năm học 2015-2016;  Đối với cấp THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học( Học kỳ 1 có ít nhất 19 tuần và Học kỳ 2 có ít nhất 18 tuần.

HT

CBGVNV-HS

 

 

Đang thực hiện

Không

02

Dạy học theo thời khóa biểu:

- Dạy theo thời khóa biểu tuần 01/8/2015

- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm

P.HT, GVBM

P.HT, GVBM

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Không

 

03

Bồi dưỡng  học sinh giỏi:

-  Các GVBD tiếp tục tăng cường bồi dưỡng cho các em ở 7 phân môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

P.HT, GVBD

 

 

Đang thực hiện

 

 

Không

 

 

 

 

- Thành lập đội tuyển bồi dưỡng HSG cấp trường dự thi cấp thành phố.

HT, P.HT, GVBD

Đang thực hiện

Không

 

 

- Lập danh sách HS năng khiếu, tập luyện tham gia đội tuyển dự thi HKPĐ cấp trường trong tháng 9.

 

P.HT, GVTD

 

 

Đang thực hiện

Không

 

 

- Các em sẽ dự thi vào cuối tháng 9/2015

P.HT, HSG

Đang thực hiện

Không

 

04

Phụ đạo học sinh yếu kém:

- Phụ đạo HS kiểm tra lại đạt kết quả cao;

P.HT, HSY

Đang thực hiện

Không

 

- Tô chức thi lại đúng quy định.

CBGV

Đang thực hiện

Không

 

05

Dạy thêm – học thêm:

P.HT

XD kế hoạch

Không

 

06

Triển khai chuyên đề:

- Triển khai đăng ký chuyên đề cho các tổ chuyên môn, mỗi tổ 02 chuyên đề trên măn học.

-Thảo luận giao chỉ tiêu chú ý học sinh yếu kém cả năm  phải <10%

HT, P.HT, TTCM,  GVBM

Đang thực hiện

Không

 

07

Thực hiện ĐMKT, ĐG và ĐMPPDH:

- Thực hiện đổi mới KTĐG theo hướng phát triển tư duy cho học sinh, hình thành năng lực và phẩm chất đạo đức cho HS.

P.HT,

GV

Đang thực hiện

 

Không

 

- Tiếp tục đổi mới PPDH theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, tránh đọc chép....

P.HT,

GV

thực hiện

 

Không

 

- Thực hiện kiến thức liên môn, xây dựng chủ đề tích hợp.

P.HT,

GV

Đang thực hiện

Không

 

08

Thực hiện PCGD (nếu có):

 

 

 

 

.....

- Xây dựng kế hoạch thực hiện đăng ký đăng ký giá ngoài, đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng năm.

HT

Đang thực hiện

Không

 

II

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH:

01

Công tác chủ nhiệm lớp:

- Ngày 17/8/2015, Phân chia học sinh theo lớp cho đồng đều về số lượng, chất lượng,... Phân công chuyên môn và phân công chủ nhiệm

- Ngày 22/8/2015, GVCN gặp lớp chủ nhiệm dặn dò và thông báo lịch đi học 24/8/2015, ngày Khai giảng năm học 5/9/2015.

HT, P.HT, GVBM

 

 

HT, GVCN, HS

Đang thực hiện

 

 

Đang thực hiện

Không

 

 

 

Không

 

02

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

-Xây dựng kế hoạch họp BĐDCMHS đẩu năm.

HT

Đang thực hiện

Không

 

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐH phụ huynh HS đầu năm học( 18/9/2014).

HT

Đang thực hiện

Không

 

III

GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP:

01

Giáo dục nghề phổ thông:

-Dạy cho học sinh thi nghề phổ thông và làm hồ sơ thi nghề.

P.HT, GVDNPT

Đang thực hiện

Không

 

- Tháng 9 thi nghề phổ thông đợt I năm học 2015-2016.

P.HT, GVDNPT

Đang thực hiện

Không

 

02

Giáo dục hướng nghiệp:

- Xây dựng chương trình hoạt động ngoài giờ cho HKI năm học 2015-2016

HT

 

Đang thực hiện

 

 

IV

GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP (An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

01

- Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các tiết dạy GV phải lồng ghép An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

HT,

GVCN,

GVBM

Đang thực hiện

 

Không

 

- Phải thường xuyên kiểm tra HS về việc thực hiện nội quy.

TPT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

- Tuyên truyềnHS và GV bệnh Sốt xuất huyết và cách phòng ngừa.

HT, CBYT, TPT.

Đang thực hiện

 

Không

 

C

THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

01

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

02

“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

03

“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

04

Hai không”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

05

- Đăng ký thực hiện kiểm định chất lượng( Đánh giá ngoài);

HT, CB-GV-NV.

Đang thực hiện

Không

 

- Lập kế hoạch xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực năm học 2015-2016.

HT-TBVT

 

Đang thực hiện

Không

 

- Báo cáo công tác chuẩn bị lễ khai giảng.

HT

Đang thực hiện

Không

 

D

CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC:

01

- Trong tháng 8 nhà trường sẽ thanh tra công tác coi kiểm tra và chấm kiểm tra lại.

HT, PHT, BTTND

Đang thực hiện

Không

 

02

- Công bố kết quả thi lại trong thời gian sớm nhất trước 20/8/2015.

PHT

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

E

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

 

 

 

 

01

Công đoàn:

- Động viên các công đoàn viên trả phép đúng quy định.

HT

CTCĐ

 

Đang thực hiện

Không

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức trung thu cho con CB-GV-NVVP.

HT

CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Cùng nhà trường giám sát kiểm tra việc học chính trị đầu năm của CBGVNV, giám sát việc phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016 của CĐV.

HT

CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

02

Hành chính sự vụ:

- Xây dựng các khỏan thu đầu năm theo quy định của ngành.

HT

KT

Đã thực hiện

Không

 

- HP + Hội phí con CBGVNV trong trường được miễn, riêng Hội phí miễn cho 11 con trong BCH CHHS năm 2015-2016

HT

KT

Đã thực hiện

BCH hội  không đồng ý việc miễn HP cho con em mình

 

03

Cơ sở vật chất

-Trang bị, sửa chữa một số trang thiết bị chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị một số dụng cụ phục vụ cho công tác dạy và học năm học 2015-2016

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

04

Đoàn thanh niên:

- Cùng với đội xây dựng trường học thân thiện, an toàn và văn minh.

HT

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Cùng với đội tổ chức lễ khai giảng vui tươi gồm 02 phân Hội và Lễ

HT, TPT

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

05

Đội thiếu niên tiền phong:

- Tuyên truyền và Giáo dục học sinh về truyền thống nhà trường, yêu thầy cô; quý mến bạn bè; không để xảy ra đánh nhau.

 

HT

TPT

 

Đang thực hiện

 

Không

 

- Viết bản đăng ký cam kết thực hiện an toàn giao thông và trật tự trị an trong nhà trường giữa gia đình và nhà trường

HT

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức thi bày mâm quả trung thu và phối hợp với CĐ tổ chức trung thu cho con CB-GV-NVVP

TPT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

G

CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

 

 

01

- Chuẩn bị đăng ký văn phòng phẩm,  bảng tên và Logo cho các em.

P.HT& VT

Đang thực hiện

Không

 

02

- Trang bị các dụng cụ lao động vệ sinh lớp học
( Chổi, giỏ rác, cây lau nhà khu hành chánh)

CSVC, NVPV

Đang thực hiện

Không

 

03

- Tiếp tục tìm kiếm các khoản hổ trợ HS nghèo từ các tổ chức nhân đạo và các mạnh thường quân để giúp các em HS nghèo phần nào đỡ lo lắng.

HT

HỘI KK

Đang thực hiện

Không

 

 

Nơi nhận :

-  BLĐ trường;

-  Các Tổ trưởng;

-  Các Đoàn thể;

-  Đăng Website;

-   Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 103
Năm 2021 : 1.834