Monday, 27/09/2021 - 07:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch công tác tháng 12năm học 2015-2016

PHÒNG GD & ĐT TP CAM RANH

TRƯỜNG THCS  NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:   05   /KH-NK

Cam Thịnh Đông, ngày 24  tháng  11  năm 2015

                                                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 / NĂM HỌC 2015– 2016

                                        Chủ điểm của tháng: Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

                        Trọng tâm: Ôn tâm và kiểm tra HKI nghiêm túc đạt kết quả cao.

Số

TT

Công tác

Người phụ trách

 Kết quả

  thực hiện

Điều chỉnh kế hoạch

Ghi

chú

A

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ:

01

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

HT

CBGVNV-HS

 

 

 

Đang thực hiện

Không

 

02

- Thực hiện phương châm” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

03

- Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

 

HT- CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

B

CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

I

DẠY VÀ HỌC:

01

Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ và Sở:

- Thực hiện công văn 4669/BGDĐT-GDTrH ngày  10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới.

 

HT-CBGVNV

 

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày  08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn và đổi mới phương pháp đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của các trường trung học qua mạng.

HT - CBGVNV

 

 

Đang thực hiện

 

 

- Thực hiện công văn 1475/SGDĐT-GDTrH ngày  23/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung các nhiệm vụ chuyên môn, ôn tập kiểm tra KHI trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

 

 

 

HT+ GV-NV

Đang thực hiện

 

 

-  Chuyên môn phối hợp cùng các tổ trưởng chuyên môn, chọn 5 giáo viên dự thi GVDG cấp thành phố công bố để họ chuẩn bị dự thi từ 18à23/1/2016.

PHT-GV dự thi

 

Đang thực hiện

 

 

- Tập huấn kỹ năng giao tiếp và tương tác giữa GV-HS trong giờ học Tiếng Anh.

PHT-GV NN

Đang thực hiện

 

 

- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS(01/12)

Toàn trường

Đang thực hiện

 

 

02

Dạy học theo thời khóa biểu:

-Thực hiện theo TKB chính thức của chuyên môn trong tháng 12.

- Ôn tập kiểm tra HKI từ tuần 1-tuần 15( tuần thực học hiện hành)

CB-GV-HS

Đang thực hiện

 

 

- Tuần 16( 7/12à12/12) kiểm tra các môn TD, Âm nhạc, Mỹ thuật. Các môn còn lại ôn tập( nếu ôn tập xong thì kiểm tra)

CB

Đang thực hiện

Không

 

- Tuần 17 ( từ 14/12à17/12) kiểm tra hết các môn đề trường: Sinh, Sử, GDCD, Địa, KT( trừ Sử 9). Từ 18/12à19/12 SGD ra đề kiểm tra 5 môn khối 9 và PGD thêm 2 môn Tin và Lý:

Cụ thể: Sáng 18/12:  Văn; Tin (PGD), Chiều 18/12: Hóa, Lý (PGD);  Sáng 19/12: Toán, Chiều 19/12:  Sử, Anh

CB

Đang thực hiện

 

 

-Tuần 18( 3 ngày đầu tuần 21, 22, 23/12) kiểm tra các môn đề Phòng các khối 6, 7, 8: Văn, Tin; Toán, Hóa; Anh, Lý.

CB

Đang thực hiện

 

 

03

Bồi dưỡng  học sinh giỏi:

- Dạy hết tuần 16 cho các em nghĩ.

- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp trường( 12, 13/12/2015)

PHT+ GVBM

Đang thực hiện

Không

 

04

Phụ đạo học sinh yếu kém:

- Dạy hết tuần 16 cho các em nghĩ.

PHT+ GVBM

Đang thực hiện

Không

 

05

Dạy thêm – học thêm:

- Dạy hết tuần 17 cho các em nghĩ.

- Từ tuần 18 à20 nghỉ dạy thêm và học thêm tại trường

PHT+ GVBM

Đang thực hiện

Không

 

06

Triển khai chuyên đề:

- Theo công văn số 1475/SGDĐT ngày 23/11/2015. Các tổ chuyên môn xây dựng 02 chuyên đề trên/năm trong đó có ít nhất một chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn kể từ năm 2015-2016.

PHT+ GV

Đang thực hiện

Không

 

- Theo công văn số 1475/SGDĐT ngày 23/11/2015. Các tổ chuyên môn ghép, mỗi nhóm chuyên môn hoặc mỗi môn chỉ có một giáo viên hoặc một giáo viên phụ trách hai môn, xây dựng 01 chuyên đề/năm. Tập trung vào chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.

PHT+ GV

Đang thực hiện

 

 

- Tiếp tục triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho GV và HS.

PHT+ GV

Đang thực hiện

 

 

- Thực hiện BDTX các Moddun tiếp theo

PHT+ GV

Đang thực hiện

 

 

07

Thực hiện ĐMKT, ĐG và ĐMPPDH:

- Thực hiện nghiêm túc khung chương trình các môn học, không cắt xén chương trình. Tổ chức ôn tập cho học sinh chu đáo đúng trọng tâm, và coi kiểm tra nghiêm túc và tuyệt đối không làm việc riêng.

PHT+ GV

Đang thực hiện

 

 

- Chấm kiểm tra nghiêm túc, cho điểm công bằng nhằm đánh giá trung thực kết quả học tập của học sinh; từng bước khắc phục tình trạng kết quả đánh giá không phản ánh đúng thực chất việc dạy và học, tác động tiêu cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường.

PHT+ GV

Đang thực hiện

 

 

- Thành lập hội đồng coi kiểm tra và chấm kiểm tra HKI, gồm lãnh đạo hội đồng: HT- Chủ tịch hội đồng; PHT-phó chủ tịch hội đồng, thanh tra coi kiểm tra và chấm kiểm tra gồm: Nguyễn Thị Dạ Châu, Phan Thị Bích Phương.

BTTNB

Đang thực hiện

 

 

08

Thực hiện PCGD (nếu có):

 

 

 

 

.....

- Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng trường họcàđể đến tháng 3/2016 SGD về kiểm tra.

+ Hồ sơ cá nhân: Trong tháng 11, quý thầy cô TT về nhắn với tổ viên của mình pho to công chứng toàn bộ giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích cá nhân và các Quyêt định tuyển dụng VC, QĐ vào ngạch, QĐ thâm niên, QĐ tăng lương nọp lại cho Văn thư hạn chót 30/11.

HT

Đang thực hiện

Không

 

II

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH:

01

Công tác chủ nhiệm lớp:

-GVCN phải quan tâm đặc biệt đến HS có học lực yếu kém, HS lười học để động viên nhắn nhủ các em ôn tập kiểm tra HKI có hiệu quả.

GVCN

Đang thực hiện

Không

 

- GVCN phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường, ý thúc bào vệ của công.

GVCN

Đang thực hiện

 

 

- GVCN đặc biệt lưu ý về việc ổn định nghề nếp chào cờ, dự lễ, tập thể dục. Các vấn đề này các em vô cùng yếu về nhận thức.

GVCN

Đang thực hiện

 

 

02

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Bàn về vấn đề làm nền nhà để xe cho HS

BDDCMHS

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

III

GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP:

01

Giáo dục nghề phổ thông:

- Lập danh sách HS học thi nghề đợt I năm học 2015-2016, những em chưa học thì nhắc các em học nghề đợt II vào ngày 29 tháng 3.

PHT

GV

 

Đang thực hiện

Không

 

02

Giáo dục hướng nghiệp:

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo lịch.

PHT

GV

Đang thực hiện

Không

 

03

- Tổ chức bồi dưỡng cho HS thi hùng biện bằng  tiếng anh cấp TP, thi olympic tiếng Anh cấp trường 12,13/12/2015

 

PHT

GV

 

Đang thực hiện

Không

 

IV

GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP (An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

01

Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS(1/12) . Báo cáo về phòng giáo dục cô Hòa y tế.

 

Đang thực hiện

Không

 

02

- Phải thường xuyên kiểm tra HS về việc thực hiện nội quy của nhà trường.

GVBM

Đã thực hiện

Không

 

C

THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

01

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

HT

Đã thực hiện

Không

 

02

“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

HT

Đã thực hiện

Không

 

03

“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

HT

Đã thực hiện

Không

 

04

Hai không”:

HT

Đã thực hiện

Không

 

05

Đăng ký  kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 vào tháng 12.

HT

Đang thực hiện

Không

 

D

CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC:

01

- Trong tháng 12 nhà trường kiểm tra việc vô điểm và nhập điểm của GV

HT

Đang thực hiện

Không

 

02

- Ban TTND tham mưu Hiệu trưởng các vấn đề cần kiểm tra.

BTT

Đang thực hiện

Không

 

03

- Tổ chức KTTD và Chuyên đề CBGVNV theo kế hoạch.

- Kiểm tra việc thực hiện chủ đề tích hợp vân dụng kiến thức liên môn trong các giờ dạy.

BTT

Đang thực hiện

Không

 

04

- Hiêu trưởng kiểm tra sổ Chủ nhiệm và sổ Gọi tên và Ghi điểm khối 6, 9. ngày 30/12/2015

BTT

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

E

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

 

 

 

 

01

Công đoàn:

-  Tham mưu nhà trường công tác thi đua khen thưởng.

 

HT

CTCĐ

 

Đang thực hiện

Không

 

- Các tổ trưởng CM+ TTCĐ phối hợp đánh gía GV-NV của tổ trong HKI.

TTCĐ

Đang thực hiện

 

 

02

Hành chính sự vụ:

-  Rà soát việc thu-chi trong năm 2015 để thực hiện tiền chi tiết kiệm cho giáo viên,

HT -KT

 

Đang thực hiện

Không

 

- Lập hồ sơ tăng lương, thâm niên 6 tháng cuối năm.

HT -KT

Đang thực hiện

 

 

- Quyết toán các khoản thu HKI,

HT -KT

Đang thực hiện

 

 

- Thanh quyết toán cuối năm 2015, chuẩn bị kiểm kê lúc 0g ngày 1/1/2016.

HT -KT

Đang thực hiện

 

 

- Hoàn thành hồ sơ thâm niên và tăng lương quý IV năm 2015.

HT -KT

Đang thực hiện

 

 

 

Cơ sở vật chất

- Phân công học sinh lao động trường lớp sạch sẽ, phân công lau sàn lớp học, quét nháng nhện la phong, tường, cửa sổ và cửa ra vào.

HT

TBCSVC

 

Đang thực hiện

 

Không

 

- Đề xuất mua sắm tu sửa trang thiết bị hư hỏng và mua sắm một số tra thiết bị mới.

TBCSVC

Đang thực hiện

 

 

- Trang bị đầy đủ CSVC chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra HKI an toàn.

TBCSVC

Đang thực hiện

 

 

03

Đoàn thanh niên:

- Cùng với đội xây dựng trường học thân thiện an toàn và văn minh. Tổ chức cho đoàn viên GV và HS Viếng thăm và làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã.

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Đoàn thanh niên tổ chức kỷ niệm 22.12

BTCĐ

Đang thực hiện

 

 

- Tổ chức trồng lại các cây keo chưa đúng quy định.

BTCĐ

Đang thực hiện

 

 

04

Đội thiếu niên tiền phong:

- Tuyên truyền và Giáo dục cho học sinh ngày Quốc phòng toàn dân 22/12;

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Phối hợp cùng GVCN+GVBM nhắc nhở các em ôn tập và kiểm tra học kỳ I nghiêm túc và đạt kết quả cao

TPT

Đang thực hiện

 

 

G

CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

Không

 

01

- Hoàn thành các minh chứng, để thực hiện kiểm định chất lượng

HT

Đã thực hiện

Không

 

02

- Tiếp tục tìm kiếm các khoản hổ trợ HS nghèo từ các tổ chức nhân đạo và các mạnh thường quân. 

HT

HỘI KK

Đang thực hiện

Không

 

03

- Y tế:  Chăm sóc sức khỏe HS trước và sau kiểm tra HKI thật chi đáo

Y tế

Đang thực hiện

Không

 

 

                                                             

Nơi nhận :

-  BLĐ trường;

-  Các Tổ trưởng;

-  Các Đoàn thể;

-  Đăng Website;

-   Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Các môn đề PGD dành cho 6, 7, 8, 9 và đề Sở,  theo công văn  942/PGD&ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015

   

Khối

Buổi

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Thời gian làm bài

6,9

Sáng

21/12/2015

Ngữ văn

7 giờ 25

7 giờ 40

90 phút

Tin học(6, 9)

9 giờ 25

9 giờ 40

45 phút

22/12/2015

Toán

7 giờ 00

7 giờ 15

90 phút

23/12/2015

Tiếng Anh

7 giờ 00

7 giờ 15

45 phút

Vật lý(6,9)

8 giờ 15

8 giờ 30

45 phút

7, 8

Chiều

21/12/2015

Ngữ văn

13 giờ 15

13 giờ 30

90 phút

Tin học

15 giờ 15

15 giờ 30

45 phút

22/12/2015

Toán

13 giờ 15

13 giờ 30

90 phút

Hóa học 8

15 giờ 15

15 giờ 30

45 phút

23/12/2015

Tiếng Anh

13 giờ 15

13 giờ 30

45 phút

Vật lý

14 giờ 30

14 giờ 45

45 phút

 

Các môn đề SGD cho khối 9

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho HS

Giờ bắt đầu

làm bài

Ghi chú

18/12/2015

Sáng

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

 

Chiều

Hóa học

45 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

19/12/2015

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

 

Chiều

Lịch sử

45 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

T.Anh

45 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 289
Năm 2021 : 1.715