Tuesday, 19/10/2021 - 06:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2015-2016

Số

TT

Công tác

Người phụ trách

 Kết quả

  thực hiện

Điều chỉnh kế hoạch

Ghi

chú

A

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ:

01

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

HT

CBGVNV-HS

 

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện phương châm” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

CBGVNV

 

Không

 

02

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo việt nam 20/11

 

Toàn trường

Đang thực hiện

Không

 

03

- Các bộ phận căn cứ kế hoạch nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần dán lên bảng kế hoạch trong tuần này, trước ngày 26/10/2015.

Trưởng các bộ phận

Đang thực hiện

Không

 

B

CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

I

DẠY VÀ HỌC:

01

Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ và Sở:

- Thực hiện Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày  22/9/2015 về việc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

 

HT-CBGVNV

 

 

 

Đã và đang thực hiện

 

 

Không

 

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày  16/9/2015 về việc triển khai Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập;

HT - CBGVNV

 

 

Đã và đang thực hiện

 

Không

 

- Tiếp tục thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày  20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; < cô Lệ 6/12/1962 dự kiến nghỉ hưu 5/12/2017, cô Nga 26/4/1964 dự kiến nghỉ hưu 25/4/2019>

HT - CBGVNV

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện Công văn 747/PGD&ĐT ngày 29/9/2015 về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016;

HT - CBGVNV

Đã và đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện Công văn 762/KH-PGD&ĐT ngày 30/9/2015 về kế hoạch kiểm tra năm học 2015-2016;

HT - CBGVNV

 

Đã thực hiện

Không

 

- Thực hiện Kế hoạch sô 87/KH-NK ngày 16/10/2015 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016;

 

HT - CBGVNV

 

Đã và đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện Kế hoạch sô 824/KH-NK ngày 19/10/2015 về thực hiện công tác giáo dục hòa nhập năm học 2015-2016;

- Thực hiện Công văn 660/KH-PGD&ĐT ngày 8/9/2015 về kế hoạch đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;

- Tập huấn mô hình trường học mới.

- Tham gia Hội thảo ATGT do tỉnh Khánh Hòa và nghành chức năng tổ chức;

- Tham gia Hội thi sáng tạo KHKT cấp thành phố và HKPĐ cấp tỉnh.

 

HT - CBGVNV

 

Đã và đang thực hiện

Không

 

02

Dạy học theo thời khóa biểu:

-Thực hiện theo TKB chính thức của chuyên môn trong tháng 11.

PHTCBGVNV

 

Đã thực hiện

Không

 

03

Bồi dưỡng  học sinh giỏi:

- Triển khai công tác BDHSG 3 môn Toán, Văn, Anh cho HS khối 6, 7, 8  sau ngày 20 tháng 10;

 

PHT-GVBD

 

 

Đã thực hiện

Không

 

- Theo dõi động viên và nhắc nhở HS tham gia thi giải Toán và tiếng Anh ở vòng tự luyện để dự thi cấp trường.

 

HSG

 

 

Đã thực hiện

Không

 

- Tham gia hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố;

TPT-BTCĐ

Đã thực hiện

Không

 

-  Chọn đội tuyển HS hùng biện tiếng Anh, chuẩn bị thi cấp trường trong tháng 1/2016. Thi cấp thành phố 2/2016

 

GV tiếng Anh

 

Đã thực hiện

Không

 

- Bồi dưỡng HSG các môn Sử, Địa, MTCT dự thi vào ngày 5/11.

 

P.HT

 

 

Đã thực hiện

Không

 

* Chuyên môn: Tính tiết BD cho GVBD HSG

- GVBD có HSG cấp thành phố tính 90 tiết mỗi tiết 32.000đ

- GVBD không có HSG cấp thành phố tính 75 tiết, mỗi tiết 32.000đ

 

P.HT

 

 

Đã thực hiện

 

 

Không

 

04

Phụ đạo học sinh yếu kém:

-Phân công phụ đạo( gọi là Học bổ sung kiến thức) cho các em học sinh 8 các môn Toán, Văn;

 

P.HT

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Riêng HS khối 9 GVBM và GVCN vận động học sinh yếu học thêm tại trường ( do trường thiếu phòng)

 

P.HT

 

Đang thực hiện

Không

 

- Thời gian tổ chức tập trung vào sáng thứ 7 từ 7gà8g30. Sau đó thì trường tổ chức sinh hoạt Cm và Hội họp.

 

P.HT

Đang thực hiện

Không

 

05

Dạy thêm – học thêm:

- Tổ chức quản lý dạy thêm và học thêm tại trường cho các khối 6, 7, 8, 9. Riêng khối 9 khuyến khích các em tham gia đầy đủ ( Vì đây là năm học để hoàn thiện kiến thức THCS)

- Hoàn thành HSDTHT theo Công văn số 836/PGD ĐT ngày 30/10/2013. Thì giáo viên giảng dạy phải có đơn xin dạy thêm, có kế hoạch giảng dạy và có giáo án.

 

PHT

 

 

 

 

Đang

thực hiện

 

 

Không

 

06

Triển khai chuyên đề:

- Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

P.HT

 

 

 

Đang thực hiện

 

 

Không

 

- Tổ chức phát độngcuộcthitrongtoànthểhọc sinh và giáo viên. Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên),  học sinh (hoặc nhóm học sinh) được tham gia không quá 02 bài dự thi àtrường chọn 02 bài của HS và 02 bài của GV dự thi cấp thành phố.( nộp về PGD trước 15/12)

P.HT

TTCM+TPT

Đang thực hiện

 

Không

 

- Tổ chức thực hiện mỗi tổ 2 chuyên đề( HKI một chuyên đề, HKII một chuyên đề)

P.HT

TTCM+TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện BDTX các Moddun tiếp theo của năm học 2015-2016.

CBGV

Đang thực hiện

Không

 

07

Thực hiện ĐMKT, ĐG và ĐMPPDH:

- Thực hiện đổi mới KTĐG theo hướng phát triển tư duy cho học sinh, hình thành năng lực và phẩm chất đạo đức cho HS.

HT

GV

 

 

Đang thực hiện

 

Không

 

- Việc đánh gia HS, không nên so sánh khả năng học giữa em này với em khác, mà so sánh em đó ngày hôm nay có tiếng bộ hơn ngày hôm trước không.

HT

GV

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Tiếp tục áp dụng pp “ Bàn tay nặn bột” và các pp dạy học tích cực khác để tăng cường kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức liên môn, tích hợp ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học. Tránh lối dạy áp đặt 01 chiều.

P.HT

+GV BM

Đang thực hiện

Không

 

- Hoàn thành việc công nhận GVDG cấp trường, và chọn một giáo viên thưởng danh hiệu viên phấn vàng trong nhà trường trước 10/11.

P.HT

+GV dự thi

Đang thực hiện

Không

 

- Hoàn thành việc cập nhật điểm Oline.

- Triển khai tập huấn trường học kết nối và thực hành.

P.HT

+GV dự thi

Đang thực hiện

Không

 

09

- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

CBTB

 

Không

 

- Tăng cường thí nghiệm thực hành trong các tiết dạy, dự giờ các tiết dạy thí nghiệm thực hành.

P.HT

+GV BM

Đang thực hiện

Không

 

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghiên cứu khoa học của HS, ứng dụng CNTT dạy học trực tuyến và trường học kết nối

P.HT

+GV BM

Đang thực hiện

Không

 

10

Thực hiện PCGD (nếu có):

 

 

 

 

.....

-  Đăng ký và làm hồ sơ trường “Tiên tiến giáo dục thể chất” cấp tỉnh.

- Thực hiện công tác chuẩn bị đánh giá ngoài

HT

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

II

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH:

01

Công tác chủ nhiệm lớp:

- Hướng dẫn các em kỹ năng sống, kỹ năng học tập và đặc biệt là kỹ năng vượt khó...trải nghiệm thực tế.

 

HT

 

 

 

Đang thực hiện

 

Không

 

- Theo Công văn 824/PGDĐT về việc hướng dẫn công tác hòa nhập năm học 2015-2016 àGVCN phải phải đặc biệt quan tâm đến các em khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn được hòa nhập vào môi trường học tập thân thiện, bình đẳng, đầy tình thương.

GVCN

 

Đang thực hiện

 

 

Không

 

- Triển khai cho các em tham gia hội thi Sáng tạo KHKT cấp thành phố

TPT+GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Cuối tháng 10 nhà trường mời các PH có con là HSG được nhà trường chọn BD để bàn về KH BD.

HT

 

 

Đã  thực hiện

 

Không

 

- Trong tháng 11 nhà trường phối hợp BĐDCMHS bàn về vấn đề tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

HT

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

III

GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP:

01

Giáo dục nghề phổ thông:

- GVCN tiếp tục rà soát và đăng ký HS học NPT

HT

PHT

Đang thực hiện

Không

 

02

Giáo dục hướng nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo lịch. 

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo lịch.

HT

PHT

Đã thực hiện

Không

 

03

- Hướng dẫn cho HS tham gia hùng biện bằng  tiếng anh cấp trường, thi giải toán trên Internet bằng tiếng anh, GV tham gia giao lưu bằng tiếng anh 1ngày/1 tuần.

GV tiếng Anh

 

 

Đã thực hiện

 

 

Không

 

- Tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS,

TPT+GVCN

Đang thực hiện

 

Không

 

IV

GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP (An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

01

- 2/11/2015 Tổ chức lễ tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2015-2016.

HT

GVCN

Đang thực hiện

Không

 

+ Chuẩn bị 01 Panô nội dung “ Lễ tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2015-2016” và 01 Băng ron “ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông”

TBVT

Ban tổ chức cuộc thi

Đang thực hiện

Không

 

+ Kinh phí chi trả: Băng rôn+Panô: 600.000đ; văn nghệ 300.000đ; Bồi dưỡng văn nghệ 10 người và mỗi người 40.000đ = 400.000đ; hổ trợ nước uống 500.000đ àTổng cộng: 1.800.000đ.

TBVT, BTCĐ, TPT

Đã thực hiện

Không

 

02

- Phải thường xuyên kiểm tra HS về việc thực hiện nội quy của nhà trường.< lưu ý việc bảo vệ môi trường sạch sẽ trong học đường>

GVCN, GVBM

Đã thực hiện

Không

 

....

 

 

 

 

 

C

THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

01

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

02

“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

03

“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

04

Hai không”:

CBGVNV

Đã thực hiện

Không

 

05

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

06

Chọn và bồi dưỡng 4-5 giáo viên dự thi GVDG cấp thành phố vào tháng 01 năm 2016 (18-23/1/2016)

CBGV

Đang thực hiện

Không

 

D

CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC:

01

- Trong tháng 11 nhà trường không thanh tra, kiểm tra các hoạt động giảng dạy của GV trên lớp, chỉ kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách.

HT

Đang thực hiện

Không

 

02

- Ban TTND tham mưu Hiệu trưởng các vấn đề cần kiểm tra

BTT

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

E

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

 

 

 

 

01

Công đoàn:

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua trước 23/10/2015.

HT

CTCĐ

 

Đang thực hiện

Không

 

- Phối hợp nhà trường, ban ĐDCMHS tổ chức ngày 20/11.

HT

CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

02

Hành chính sự vụ:

- Thực hiện khen thưởng giáo viên GVDG, GV đạt viên phân vàng; giáo viên có thành tích trong bồi dưỡng các cuộc thi trên internet tiếng Anh, Toán, Toán bằng tiếng Anh có giải từ cấp thành phố trở lên; các tổ bình bầu xuất sắc năm học 2014-2015.

HT

CTCĐ

 

 

Đang thực hiện

Không

 

Chi trả lương tháng 10:

Chi trả lương tháng 10 là 175.000.560đ, tháng 11 nế không xét duyệt kiepj sẽ không đủ trả lương( vì tiền trường còn khoảng 160.000.000đ)

HT

KT

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Rà soát các CB-GV-NV thuộc diện nâng bậc lương, thâm niên sáu tháng cuối năm rồi công khai.

HT

KT

Đang thực hiện

Không

 

03

Cơ sở vật chất

- Xây dựng kế hoạch phân công học sinh lao động trường lớp sạch sẽ, phân công lau sàn lớp học, quét nháng nhện la phong, tường, cửa sổ và cửa ra vào.

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

 

Không

 

- Đề xuất sửa quạt điện đã hư hỏng, chạy đường dây cho gọn gàng ( đóng ống đoạn dây trên lầu ở 2 dãy phòng)

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

 

Không

 

- Xây dựng kế hoạch trang bị và dời chuyển đồ đạt dãy phòng hành chính về về dãy mới

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

 

Không

 

- Đề xuất mua sắm tu sửa trang thiết bị hư hỏng và mua sắm một số tra thiết bị mới. 01 Micrô và 01 casset cho môn tiếng Anh.

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

- Nhắc CBGVNV mượn tài sản của nhà trường thì phải hoàn trả lại. Không được đem về nhà.

- Đồ đạt mua về( -Nhập mã số và giá tiền tại cô Nga, thầy Đản nhận hàng, cô Đài Loan cất giữ)

HT

TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

04

Đoàn thanh niên:

- Cùng với đội xây dựng trường học thân thiện an toàn và văn minh.

HT

BTCĐ

 

Đang thực hiện

 

Không

 

- Phối họp với Đội tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng 20/11.

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Đoàn thanh niên thực hiện tuyên truyền kiểm tra việc vi phạm khi tham gia giao thông của HS, báo cáo kết quả cho Đội đánh giá điểm thi đua.

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Đoàn thanh niên phối hợp với bộ phận CSVC trồng cây nhớ ơn Bác( cây keo của UBND xã CTĐ)

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Đoàn thanh niên phối hợp với TPT tuyên truyền ATGT và xây dựng kế hoạch kiểm tra.

 

 

Không

 

- Chuẩn bị lập danh sách học sinh đủ 15 tuổi 1 ngày bồi dưỡng để các em đứng vào hàng ngũ đoàn năm 2016.

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

05

Đội thiếu niên tiền phong:

- Tuyên truyền và Giáo dục cho học sinh về  truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo của dân tộc Việt Nam;

 

HT

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam; múa dân vũ cho học sinh khối 6; chấn chỉnh đội sao đỏ.

TPT

 

Đang thực hiện

Không

 

- Tuyên truyền cho các em nhân thức ý nghĩa về “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  truwocs mặt là áp dunhj luật an toàn giao thông.

TPT

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Triển khai cho các em tham gia hội thi Sáng tạo KHKT, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế, thi Mỹ thuật cấp thành phố.

HP+TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Triển khai phát thanh măng non chào mừng 20/11; phát động phong trào thi đua học tập đạt điểm 9, 10; Ghi bảng” Nhiệt liệt chào mừng ngày 20/11”

 

 

Không

 

06

Ban văn thể

- Phối hợp với đội tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ( hoạt động ngày lễ an toàn giao thông 2/11)

TBVT

Đang thực hiện

Không

 

G

CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

Không

 

01

- Trường trong tháng 10-11 nghỉ hộ sản 5 GV do đó trường hợp đồng 4 GV: Cô Trịnh Thị Hiền dạy Nhạc; cô Nguyễn Thị Bích Hạnh dạy Văn; cô Nguyễn Thị Tuyến dạy Toán-Tin; cô ( con thầy Cầu) dạy Toán-Tin.

HT+PHT

Đang thực hiện

Không

 

02

- Cô Nguyễn Thị Thảo (văn) làm TPT; Phan Thị Bích Phượng TBTTND; Huỳnh Thị Minh Ngoan TKHĐ.

HT+PHT

Đang thực hiện

Không

 

03

- Chuẩn bị cho Hội nghị CM lần 2 ngày 28/11/2015

VBGV

 

Không

 

04

- Em Hồ Xuân Iợi lớp 8/2, nhà nghèo bị tai nạn không có tiển, nhà trường kêu gọi sự đồng cảm của CBGVNV và học sinh giúp đỡ em.

HKH, HCTĐ

Đang thực hiện

Không

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 68
Năm 2021 : 1.799