Tuesday, 19/10/2021 - 07:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2015-2016

                                 

PHÒNG GD & ĐT TP CAM RANH

TRƯỜNG THCS  NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:   03  /KH-NK

Cam Thịnh Đông, ngày 30  tháng  9  năm 2015

 

                                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 / NĂM HỌC 2015– 2016

                                        Chủ điểm của tháng: Chăm ngoan học giỏi

Trọng tâm: Tổ chức lễ kỷ niệm 15/10, 20/10, Hội nghị CB-CC-VC, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham dự GVCN giỏi cấp thành phố.

Số

TT

Công tác

Người phụ trách

 Kết quả

  thực hiện

Điều chỉnh kế hoạch

Ghi

chú

A

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ:

01

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

HT

CBGVNV-HS

 

 

Đang thực hiện

Không

 

- Thực hiện phương châm” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

02

- Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục (15/10)

Toàn trường

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 10/10

Toàn trường

Đang thực hiện

Không

 

- Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10

Công đoàn

Đang thực hiện

Không

 

B

CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

I

DẠY VÀ HỌC:

01

Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ và Sở:

- Thực hiện theo công văn 747/PGDĐT-THCS ngày 29/9/2015. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016.

- Hưởng ứng tuần lễ dân số(20/10à20/11/2015)

- Tổ chức Đại hội Khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 3/10/2015.

 

HT-CBGVNV

 

Đã và đang thực hiện

 

 

Không

 

02

Dạy học theo thời khóa biểu:

-Thực hiện theo TKB chính thức của chuyên môn trong tháng 10.

HT - CBGVNV

 

 

Đã và đang thực hiện

 

Có điều chỉnh

 

03

Bồi dưỡng  học sinh giỏi:

-  Thực hiện dạy bồi dưỡng HSG trong tháng 10 ở 3 môn Toán, Văn, Anh ở khối 8.( sau Hội nghị CNVC 10.10)

GVBD, HSG

 

Đang thực hiện

Không

 

04

Phụ đạo học sinh yếu kém:

-Phân công dạy BSKT cho các em học sinh khối 8 các môn Toán, Văn, Anh;

- Thi HSG các moonm Sử Địa và Giải Toán trên máy tính cầm tay

GVBD, HSY

 

Đang thực hiện

Không

 

- Riêng HS khối 9 vận động học sinh yếu học thêm tại trường ( do trường thiếu phòng)

GVBM

Đang thực hiện

Không

 

05

Dạy thêm – học thêm:

- Tổ chức dạy thêm tại trường cho các khối 6, 7, 8, 9. Riêng khối 9 khuyến khích các em tham gia đầy đủ ( Vì đây là năm học để hoàn thiện kiến thức THCS)

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

06

Triển khai chuyên đề:

- Dạy học theo chủ đề môn học và chủ đề liên môn. Các tổ xây dựng 1 chủ đề môn học/khối lớp/học kỳ; trường xây dựng 02 chủ đề liên môn/ học kỳ.

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Triển khai và áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong quá trình giảng dạy học sinh.

 

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

07

Thực hiện ĐMKT, ĐG và ĐMPPDH:

- Thực hiện đổi mới KTĐG theo hướng phát triển tư duy cho học sinh, hình thành năng lực và phẩm chất đạo đức cho HS. Đánh giá HS không chỉ học sinh học được cái gì mà quan trọng là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không( Kiểm tra đánh giá HS theo KT và KN như cũ)

HT, HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 10 nguyên tắc của phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

HT, HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Việc soạn giảng của giáo viên theo định hướng phát triển năng lực và hình thành các phẩm chất cho HS là một trong các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn. Một giáo án đạt yêu cầu cần thiết phải thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS.

HT, HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- GV dạy tiếng Anh kết hợp GVCN chọn 01 ngày trong tuần để tổ chức giao lưu tiếng Anh, CBGV nên tăng cường học tiếng Anh lẫn nhau và tự học và đây xem là việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Đối với HS thực hiện vào giờ chào cờ đầu tuần, đối với CBCCVC thi thực hiện vào ngày thứ 5.

HT, HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Thi GVCN giỏi cấp thành phố( cô Thục Khánh, cô Dạ Châu)

2 GV

Đang thực hiện

Không

 

- Thi GVDG cấp trường 10 GV, chọn một giáo viên đạt điểm cao nhất thưởng danh hiệu viên phấn vàng trong nhà trườngàvà các thầy cô cố gắng xem đây là trận đấu mở màng cho Hội thi GVDG cấp thành phố đầu tháng 1/2016 sắp tới.

10 GV

Đang thực hiện

Không

 

- Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học

1 đồ dùng/ tổ

Đang thực hiện

Không

 

08

Thực hiện PCGD (nếu có):

 

 

 

 

.....

- Thực hiện đăng ký đánh giá ngoài năm học 2015-2016. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm học này.

HT, CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

-  Đăng ký và làm hồ sơ trường “Tiên tiến giáo dục thể chất” cấp tỉnh.

TBVT

Đang thực hiện

Không

 

09

- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

 

 

Không

 

- Tăng cường thí nghiệm thực hành trong các tiết dạy, dự giờ các tiết dạy thí nghiệm thực hành.

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghiên cứu khoa học của HS, ứng dụng CNTT dạy học trực tuyến và trường học kết nối

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2015-2016

 

 

Không

 

II

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH:

01

Công tác chủ nhiệm lớp:

-GVCN phải quan tâm đặc biệt đến HS của lớp chủ nhiệm, thường xuyên theo dõi các biểu hiện tâm sinh lý để có biện pháp giáo dục hài hòa tạo cho các em vui thích đến trường.

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

- Phải thường xuyên liên hệ với GĐ của học sinh cá biệt để tìm ra phương pháp chung giáo dục HS cá biệt.

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

- GVCN giáo dục các em có tinh thần kỷ luật cao khi tham gia các hoạt động ngoại khóa( Dự lễ, chào cờ....)

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

- GVCN phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường và giáo dục đạo đức HS qua các câu danh ngôn, tục ngữ và các câu mang tính giáo dục đức dụ, trí dục, thể dục và Mỹ dục.

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

-Trong tháng 9 nhà trường sẽ Tổ chức Hội nghị CMHS đầu năm học( 13/9/2015) và đã bầu được BĐDCMHS gồm 15 vị trong đó gồm: Trưởng ban, P.trưởng ban, thủ quỹ, 3 UV phụ trách HT, 3 UV phụ trách HK, 2 UV phụ trách CSVC.

HT

Đang thực hiện

Không

 

- Trong tháng 10 phối hợp BĐDCMHS bàn về vấn đề kinh phí thưởng các em tham gia thi HSG cấp thành phố đạt và thi HKPĐ cấp thành phố.

HT

Đang thực hiện

Không

 

III

GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP:

01

Giáo dục nghề phổ thông:

- GVCN và PHT tiếp tục rà soát các HS lơp 9 chưa thi nghề hoặc các em đã thi rồi nhưng chỉ đạt loại TB-Khá các em có nguyên vọng thi lại thì làm hồ sơ cho các em thi.

HP, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

Giáo dục hướng nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo lịch ( Các nhóm sau khi báo cáo xong nộp GA cho HT)

HP, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

.....

- Tổ chức cho HS thi hùng biện bằng  tiếng anh, thi giải toán trên Internet, thi Tiếng anh trên Internet, GV tham gia giao lưu bằng tiếng anh 1ngày/1 tháng.

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS

HP, GVBM

Đang thực hiện

Không

 

IV

GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP (An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

01

- Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các tiết dạy GV phải lồng ghép An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Biển đảo,  Phòng chống tội phạm, AIDS,.....)

HT, CBGV

Đang thực hiện

Không

 

- Phải thường xuyên kiểm tra HS về việc thực hiện nội quy.

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

02

- GVCN lớp phải thường giáo dục HS hình thành các phẩm chất tốt đẹp như: yêu quê hương, gia đình, bạn bè; cố gắng học tập và giúp đỡ ông bà cha mẹ, có lòng trắc ẩn khi thấy bạn, người thân gặp khó khăn hoạn nạn qua các công tục ngữ ca dao danh ngôn gần gũi với mình.

HT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

....

 

 

 

 

 

C

THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

01

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

CBGVNV

Thực hiện

Không

 

02

“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

CBGVNV

Thực hiện

Không

 

03

“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

CBGVNV

Thực hiện

Không

 

04

Hai không”:

CBGVNV

Thực hiện

Không

 

05

Đăng ký  kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 vào tháng 10.

CBGVNV

Thực hiện

Không

 

D

CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC:

01

- Để chuẩn bị đón các đoàn kiểm tra của Phòng và Sở đề nghị các bộ phận và GV chuẩn bị tốt hồ sơ.

HT, CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Trong tháng 10 nhà trường sẽ thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề GV và NVVP theo lịch.

- Kiểm tra sổ Chủ nhiệm 30/10/2015

HT, CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

02

- Ban TTND tham mưu Hiệu trưởng các vấn đề cần kiểm tra

HT, BTTND

Đang thực hiện

Không

 

.....

 

 

 

 

 

E

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

01

Công đoàn:

- Chuẩn bị các nội dung để cần thiết tiến tới Hội nghị CBCC 10/10/2015

HT, BCHVĐ

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt nam 20/10,

CTCĐ

Thực hiện

Không

 

- Ký họp đồng căn tin năm học 2015-2016

CTCĐ

Thực hiện

Không

 

02

Hành chính sự vụ:

- Xây dựng các khỏan thu đầu năm theo quy định của ngành.

HT, KT

Đang thực hiện

Không

 

- HP + Hội phí con CBGVNV trong trường được miễn, riêng Hội phí miễn cho 15 con trong BCH CHHS năm 2015-2016< BCH Hội cảm ơn và không nhậ đề nghị này của trường>

HT, KT

Đang thực hiện

Không

 

- Hoàn thành  hồ sơ BHYT  đợt 1 trước 29/9 để nộp cho BHYT, chứ BHYT năm trước đến ngày 1/10 là hết hạn.

KT, GVCN

Đang thực hiện

Không

 

-Thực hiện khen thưởng giáo viên đạt CSTĐ theo quy chế chi tiêu nội bộ.

HT, KT, CTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

- GV nên đăng ký thực hiện bảo hiểm thân thể với mức giá 113.000đ; 121.000đ

HT, KT, CTCĐ, CBGVNV

Đang thực hiện

Không

 

- Hoàn thành hồ sơ hết tập sự cho CBYT

HT& CBHD

Đang thực hiện

Không

 

03

Cơ sở vật chất

- Phân công học sinh lao động trường lớp sạch sẽ, phân công lau sàn lớp học, cửa sổ và cử ra vào.

GVCN, HS

Đang thực hiện

Không

 

- Đề xuất mua sắm tu sửa trang thiết bị hư hỏng và mua sắm một số tra thiết bị mới.

HT, KT, TBCSVC

Đang thực hiện

Không

 

04

Đoàn thanh niên:

- Phối họp với TBVT tổ chức tốt HKPĐ cấp trường và cấp thành phố

BTCĐ

Đang thực hiện

Không

 

05

Đội thiếu niên tiền phong:

- Tuyên truyền và Giáo dục học sinh về truyền thống nhà trường, yêu thầy cô quý mến bạn bè; không để xảy ra đánh nhau.

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Viết bản đăng ký cam kết thực hiện an toàn giao thông và trật tự trị an trong nhà trường giữa gia đình và nhà trường

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Tổ chức quản lý đội sao đỏ theo dõi Học sinh xếp hàng khi tập thể dục và chào cờ, và khi di chuyển về lớp

TPT

Đang thực hiện

Không

 

- Xét học bổng HKI( trước ngày 10/10) và các loại học bổng khác

- Học sinh và gia đình đăng ký phòng chống sốt xuất huyết

 

 

Không

 

- Đại hội liên đội( 3/10/2015)

TPT

Đang thực hiện

Không

 

06

Ban văn thể

- Phối hợp với đội tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ( hoạt động ngày HKPĐ  cấp trường 3/10)

- Tổng kết HKPĐ cấp trường, đăng ký trường TTGDTC trước 1/10/2015

TBVT

Đang thực hiện

Không

 

G

CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

 

 

01

- Trang bị các dụng cụ lao động vệ sinh lớp học ( Chổi, giỏ rác, cây lau nhà khu hành chánh)

TBCSVC, KT

Đang thực hiện

Không

 

- Tu sửa CSVC hư hỏng( Cửa, đèn, cột thu lô đứt dây, hệt thống đường truyên cáp quang tốc độ cao cho phòng máy HS)

TBCSVC, KT

Đang thực hiện

Không

 

- Tu sửa CSVC như phòng máy tính, trang bị các vật dụng thí nghiệm, sách cho thư viện,

TBCSVC, KT

Đang thực hiện

Không

 

- Trang bị thêm một CPU cho phòng máy chiếu

 

HT, KT

Đang thực hiện

Không

 

- Cập nhật thông tin trên Website của trường.

-  Hoàn thành trang cập nhật điểm Oline.

- tăng cường trang trường học kết nối trong công tác quản lý và các hoạt động dạy học.

Ban QT mạng của trường

Đang thực hiện

Không

 

02

- Tiếp tục tìm kiếm các khoản hổ trợ HS nghèo từ các tổ chức nhân đạo và các mạnh thường quân để giúp các emHS nghèo phần nào đỡ lo lắng.

CTHKH

Đang thực hiện

Không

 

 

Nơi nhận :

-  BLĐ trường;

-  Các Tổ trưởng;

-  Các Đoàn thể;

-  Đăng Website;

-   Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 68
Năm 2021 : 1.799