Họ và tên:  Dương Thu Hòa

        Năm sinh: 28/03/1992

        Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y

        Chức vụ: Nhân viên y tế - Tổ trưởng   

 

 

       

     Họ và tên:  Đào Thị Liên

       Năm sinh: 08/05/1987

       Trình độ chuyên môn: CĐ Thông tin - TV

       Chức vụ: Văn thư - Tổ phó

 

 

       

         Họ và tên:   Lê Thị Hồng

         Năm sinh: 21/01/1990

         Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

         Chức vụ: Kế toán - Tổ viên

 

           

                                                                                     

      Họ và tên:  Trần Thị Thu Minh

      Năm sinh: 22/07 /1984

      Trình độ chuyên môn: CĐ Thông tin - TV

      Chức vụ: Thư viện - Tổ viên

 

 

                                                                                                                  

     Họ và tên:  Phùng Thị Nguyệt  Anh

       Năm sinh: 03/02/1970

       Trình độ chuyên môn: 12/12

       Chức vụ: Phục vụ

 

 

     

      Họ và tên:  Lâm Thị Đài Loan

        Năm sinh: 22/12/1985

        Trình độ chuyên môn: CĐSP Tin

        Chức vụ: Thiết bị - Tổ viên

 

 

            

      Họ và tên:  Nguyễn Văn Gin

        Năm sinh: 15/02/1975

        Trình độ chuyên môn:

        Chức vụ: Bảo vệ - Tổ viên

 

 

              

      Họ và tên:   Mai Đức Tấn

        Năm sinh: 28/03/1979

        Trình độ chuyên môn:

        Chức vụ: Bảo vệ - Tổ viên

 

 

  •  
  •