26/05/22  Tin tức từ Phòng  4
THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 13/02/22  Tin tức từ Sở  21
Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
 02/07/21  Tin tức - Sự kiện  89
Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng số người làm việc của các đơn vị trường mầm non, phổ thông trực thuộc, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh xây dựng Kế hoạch xét chuyển công tác đối với viên chức giáo dục năm học 2021-2022.
 04/05/22  Tin của trường  5
 Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 -2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 457/TBSGDĐT ngày 14/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc thông báo Danh ...