26/05/22  Tin tức từ Phòng  4
THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 13/02/22  Tin tức từ Sở  20
Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
 27/11/21  Tin của trường  20
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
 29/03/22  Tin của trường  5
           Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường tiểu học Cam Phúc Nam; Trường tiểu học Cam Phúc Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện công khai và kiểm tra của nhà trường trong năm học năm học 2021-2022 
 05/08/21  Tin tức từ Sở  26
Công điện số 1063/CĐ-TTg Ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
 02/07/21  Tin tức - Sự kiện  89
Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng số người làm việc của các đơn vị trường mầm non, phổ thông trực thuộc, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh xây dựng Kế hoạch xét chuyển công tác đối với viên chức giáo dục năm học 2021-2022.