• 0bf95276cd8328dd7192
  • 8bbad8e35816bd48e407
  • 84f0fda97d5c9802c14d
  • 43d7faca7a3f9f61c62e__1_
  • 85a726baa64f43111a5e__1_
  • 085d43d2dc2739796036
  • 9d0f1b808475612b3864
  • a1e71e989e6d7b33227c
  • a304c47b448ea1d0f89f__1_
  • c8a6aaf82a0dcf53961c33
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Công điện số 1063/CĐ-TTg Ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số số 7217/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Phòng GD  thực hiện nghiêm các nội dung của Công điện 1063/CĐ-CP.
> Xem chi tiết

TRANH DỰ THI MỸ THUẬT KHÁNH HÒA NĂM 2020

TRANH DỰ THI MỸ THUẬT KHÁNH HÒA NĂM 2020

TRANH DỰ THI MỸ THUẬT KHÁNH HÒA NĂM 2020           "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa" được tổ chức hàng năm với mục đích tạo điều kiện ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1