Saturday, 13/08/2022 - 16:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND THÀNH PHỐ CAM RANH                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 293/PGDĐT                                                                                         Cam Ranh, ngày tháng 4 năm 2021 

V/v triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình 

                             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, TH&THCS 

Thực hiện công văn số 672/SGDĐT-GDMNTH ngày 29/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) về việc triển khai các giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình; Năm học thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vừa xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại các địa phương; tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). 

Để hỗ trợ địa phương, nhà trường thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1 đối với môn Tiếng Việt, Bộ GD&ĐT phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1”, cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

- Hỗ trợ học sinh lớp 1 học và ôn tập môn Tiếng Việt trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19 và tự học. 

- Hỗ trợ học sinh lớp 1 ôn tập để nắm chắc nội dung học tập môn Tiếng Việt trong thời gian nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho việc học tập môn Tiếng Việt lớp 2. 

- Hỗ trợ cha mẹ học sinh khi hướng dẫn học sinh học tập môn Tiếng Việt lớp 1 ở nhà. 

2. Nội dung 

Nội dung học tập môn Tiếng Việt trên chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” được thiết kế trong 36 chủ đề/36 số phát sóng (phụ lục đính kèm) theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 (dùng chung cho các SGK Tiếng Việt 1), tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ học sinh học tốt phần Học vần, từ đó có thể dần làm chủ các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe ở lớp 1. 

3. Lịch phát sóng 

- Thời gian phát sóng chương trình “Dạy Tiếng Việt lớp 1” như sau: 10h00 và 18h00 các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 và Thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV7 – Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 15/3/2021 đến ngày 29/5/2021. 

- Xem lại 36 chủ đề tại chuyên mục: “TIỂU HỌC – Tiếng Việt lớp 1” trên kênh Youtube VTV7. 

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo có thể tham gia buổi tọa đàm trực tuyến vào lúc 10h00 ngày 03/4/2021 trên Fanpage VTV7 để được cung cấp thông tin, đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc về chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1”. 

4. Tổ chức thực hiện 

Để triển khai thực hiện nội dung trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, TH&THCS thực hiện một số nội dung sau: 

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh biết tham khảo và khai thác hiệu quả nguồn học liệu trên. 

- Tăng cường kiểm tra, khảo sát để nắm tình hình triển khai thực hiện dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 tại các cơ sở giáo dục tiểu học, có phương án hỗ trợ kịp thời giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học, đảm bảo cuối năm học, học sinh đạt được yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt lớp 1, không để tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết. 

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, TH&THCS nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên(VBĐT); 

- Lưu VT, TH.                                                                                                                              Nguyễn Văn Du

Phụ lục (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDMNTH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa) 

Số phát sóng Nội dung phát sóng 

1.                  Giới thiệu bảng chữ cái Tiếng Việt + 6 thanh điệu 

2.                  a, b, c, o, dấu huyền, dấu sắc 

3.                  ô, ơ, d, đ, dấu hỏi, dấu nặng 

4.                  e, ê, h, k, kh, dấu ngã 

5.                  i, g, gh, gi 

6.                  l, m, n, nh 

7.                  ng, ngh, u, ư 

8.                  q – qu, p, ph, v, r 

9.                  t, th, ch, tr 

10.                x, s, y, ia 

11.                ua, ưa, oi, ai 

12.               ôi, ui, uôi, ươi 

13.               ay, ây, eo, ao 

14.               au, âu, iu, êu 

15.               iêu, yêu, ưu, ươu 

16.               on, an, en, ên 

17.               iên, yên, uôn, ươn 

18.               ong, ăng, ung, ang 

19.               eng, iêng, uông, ương 

20.               anh, inh, ênh 

21.               om, am, em, im

22.               iêm, yêm, uôm, ươm 

23.               ot, at, et, ut 

24.               it, iêt, uôt, ươt 

25.              ăc, âc, uc, ưc 

26.              ôc, uôc, iêc, ươc 

27.              ach, ich, êch 

28.              op, ap, ăp, âp 

29.              ôp, ơp, ep, êp 

30.              ip, up, iêp, ươp 

31.              oa, oe, oai, oay 

32.              oan, oăn, oang, oăng 

33.              oanh, oach, oat, oăt 

34.              uê, uy, ươ, uya 

35.              uân, uyên, uât, uyêt 

36.              uynh, uych

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 36
Tháng 08 : 173
Năm 2022 : 1.790