Thứ ba, 28/11/2023 - 23:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tài liệu đính kèm: Tải về
Danh sách file:

Thực hiện Công văn số 1327/SGDĐT-GDMNTH, ngày 31/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 4254/KH-UBND
ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Cập nhật văn bản, phổ biến nội dung Kế hoạch số 4254/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong toàn đơn vị trường học và các cá nhân liên quan được biết và thực hiện.
2. Lập hồ sơ lưu trữ, công khai rộng rãi nội dung Kế hoạch số 4254/KH- UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa trên bảng tin và Website của đơn vị. 

3. Căn cứ vào các nội dung liên quan và tại mục IV, khoản 2 của Kế hoạch này đề nghị các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên nhân viên trong toàn đơn vị được biết; có kế hoạch giáo dục pháp luật, kiến thức về quyền trẻ em, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ em, học sinh, chú trọng học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú, bán trú, nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại;
- Chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em; nếu có sự
việc xảy ra tại đơn vị cần có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả; có kế hoạch kiểm tra thực hiện trách nhiệm về bảo vệ quyền trẻ em trong cơ sở giáo dục;
- Triển khai phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học;

- Phối hợp với cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã, phường, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trợ trẻ em tại địa phương để có các biện pháp tăng cường các
nguồn lực hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em theo tình hình thực tiễn tại đơn vị. Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc sự việc xảy ra đề nghị báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận Giáo dục Tiểu học) để được hỗ trợ giải quyết.
(Đính kèm Kế hoạch số 4254/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)./.

Lượt xem: 79
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 296
Năm 2023 : 4.348