Tuesday, 27/09/2022 - 04:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2020

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2020.

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Không tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 tập trung như đã hướng dẫn tại Công văn số 1774/SGDĐT-GDTrHTX ngày 22 tháng 7 năm 2020. 

2. Các trường, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường, đơn vị trực thuộc các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình tự nghiên cứu Tài liệu do Ban Tuyên giáo biên soạn, phát hành để viết bài thu hoạch theo mẫu quy định. 

3. Các trường, đơn vị trực thuộc Sở liên hệ Phòng Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên để nhận Tài liệu bồi dưỡng và giấy làm bài thu hoạch, trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 năm 2020.

4. Về in ấn Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè và giấy làm bài thu hoạch 

- Sở Giáo dục và Đào tạo hợp đồng in ấn Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè và giấy làm bài thu hoạch để cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và các trường, đơn vị trực thuộc Sở. Kinh phí in ấn do Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo. 

- Các phòng giáo dục và đào tạo hợp đồng in ấn Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè và giấy làm bài thu hoạch để cung cấp cho Lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng và các trường, đơn vị trực thuộc Phòng; đảm bảo có đủ tài liệu để cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu và viết thu hoạch. Kinh phí in ấn do phòng giáo dục và đào tạo đảm bảo. 

5. Thời gian nộp bài thu hoạch của cán bộ quản lý, giáo viên 

- Đối với các trường, đơn vị trực thuộc Sở nộp về Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.

- Đối với các trường, đơn vị trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy thống nhất cụ thể về thời gian nộp bài thu hoạch để phối hợp tổ chức chấm cho phù hợp với kế hoạch chung của địa phương. 

6. Hồ sơ liên quan đến việc nộp bài thu hoạch của cán bộ quản lý, giáo viên đối với các trường, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện như hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1774/SGDĐT-GDTrHTX ngày 22 tháng 7 năm 2020.

* Câu hỏi viết bài thu hoạch:

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 09 : 393
Năm 2022 : 2.462