Monday, 15/08/2022 - 23:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Kế hoạch triển khai thực hiện Công điện 06

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT TP CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAM NGHĨA 2

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 90/KH-CN2

Cam Nghĩa, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

 

Thực hiện Công văn số 800/PGDĐT ngày 06/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới; Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường thực hiện các nội dung như sau:

1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 06/8/2021.

2. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 và Công văn số 7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời, lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

a) Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 là nhiệm vụ ưu tiên hiện nay, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nguyên tắc 5K, tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết; tuyên truyền vận động người thân đang lưu trú, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố khác ở yên tại chỗ, không hoang mang lo lắng, không tự ý di chuyển về quê để góp phần bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

b) Cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng cường sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, thường xuyên truy cập hệ thống Email công vụ, nhóm zalo của trường để cập nhật, giải quyết công việc, đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ và hiệu quả.

Phân công trực tại đơn vị như sau:

+ Lãnh đạo: Thứ 2,4,6: Hiệu trưởng; Thứ 3,5: Phó Hiệu trưởng.

+ Nhân viên: Thứ 2,4,6: Lê Đình Vũ, Nguyễn Thị Hậu; Thứ 3,5: Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai.

Nhiệm vụ trực của lãnh đạo: Giải quyết công việc chuyên môn; tiếp nhận, xử lý, triển khai văn bản đến, tài liệu mật, các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp…

Nhiệm vụ trực của nhân viên: vệ sinh khu hành chính, hướng dẫn khách đến trường làm việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

c) Việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội:

- Khi đi làm việc (kể cả người đi làm bằng ô tô), sử dụng văn bản xác nhận của nhà trường trong quá trình di chuyển thực hiện nhiệm vụ, hoặc di chuyển giữa trụ sở đơn vị và nơi cư trú để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát. Nhà trường gửi mẫu Giấy xác nhận qua Email công vụ, cán bộ, giáo viên, nhân viên cần đi làm việc; cán bộ, giáo viên, nhân viên điền đầy đủ thông tin gửi lại cho văn thư trình Hiệu trưởng ký xác nhận, sau đó văn thư sẽ scan văn bản gửi về lại cho cán bộ, giáo viên, nhân viên in ra để sử dụng khi đi đường.

Riêng các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang cư trú tại các khu dân cư thuộc các xã, phường trong diện cách ly y tế, phong tỏa (theo danh sách các khu cách ly của UBND thành phố) tuyệt đối không được rời khỏi khu vực cách ly y tế theo quy định. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong diện này cần báo ngay về lãnh đạo nhà trường khi có quyết định cách ly, phong tỏa của các cấp có thẩm quyền.

- Đối với những người đi tiêm vắc xin: Xuất trình giấy tờ tiêm hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm chủng cho lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát và tự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo 5K trong suốt quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Về thực hiện các khung giờ hạn chế tối đa việc lưu thông: thực hiện nghiêm theo đúng nội dung Công văn số 7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phải ở trong nhà, không được ra đường trong khung giờ từ 19 giờ 00 ngày hôm trước đến 6giờ00 ngày hôm sau.

Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận :

- CB,GV,NV (t/hiện) ;

- Cổng TTĐT của trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Thị Bé Nga

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 199
Năm 2022 : 1.816