Friday, 27/05/2022 - 22:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Kế hoạch tháng 7/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH

Tháng 07 - Năm học 2019-2020

 

1. Triển khai văn bản mới, tuyên truyền pháp luật

- Công văn số 26/SGDĐT-VP ngày 21/5/2020 về việc ngăn chặn phát tán các bản đồ, ấn phẩm thể hiện yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc và hoạt động tà đạo của “Thanh Hải vô thượng sư”;

- Công văn số 438/PGDĐT ngày 02/6/2020 về Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2020;

- Công văn số 1361/SGDĐT-TTr ngày 04/6/2020 về triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử phạt hành chính;

- Công văn số 462/PGDĐT ngày 10/6/2020 về triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở vật chất và quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Công văn số 497/PGDĐT ngày 22/6/2020 về đăng ký học liên thông lên đại học. Hạn cuối đăng ký ngày 29/6/2020.

- Thực hiện các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020: Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

2. Công tác dạy và học:

- Tiếp tục tập huấn SGK lớp 1.

- Đánh giá sáng kiến năm học 2019-2020.

- Tiếp tục dạy học hoàn thành chương trình dạy học đến ngày 07/7/2020.

- Tổ chức kiểm tra cuối năm.

- Tổ chức họp đánh giá HS giữa GVCN và GVBM, dạy tiết.

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá cuối năm.

  • Nhập kết quả giáo dục của HS vào chương trình cơ sở dữ liệu, hạn cuối ngày 10/7/2020.

- Duyệt kê thay; Duyệt số tiết dạy HS khuyết tật trước ngày 01/8/2020.

- Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tói thiểu lớp 2. Hạn cuối ngày 30/6/2020.

- Tổng kết lớp, rút kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, quản lý học sinh, phát sổ liên lạc, bài kiểm tra cho HS.

- Lập hồ sơ xét tuyển lớp 6.

3. Hoạt động đoàn thể, ngoài giờ:

- Đoàn, Đội: + Tiếp tục tập đội trống, đội nghi thức.

+ Triển khai Hội thi Tài năng thiếu nhi Cam Ranh năm 2020.

+ Xét duyệt danh hiệu thi đua học sinh, tập thể lớp cuối năm.

+ Tổng kết công tác Đoàn, Đội, HĐNG; hoàn thành hồ sơ thi đua.

- GVCN lớp 4/2 làm hồ sơ gia hạn học bổng Quỹ Thiện Tâm cho HS Thái Lâm Thảo Vy, nộp hồ sơ về trường trước ngày 15/7/2020.

- GVCN lập danh sách bàn giao HS cho địa phương nộp cho TPT Đội trước ngày 01/7/2020. TPT Đội lập biên bản bàn giao, tham gia theo dõi công tác hè của học sinh.

- Xét học bổng HS giỏi HKI năm học 2020-2021: mỗi khối 1 em.

- Công đoàn: Xét thi đua cuối năm; tổng kết công tác Công đoàn.

4. Các công tác khác:

- Y tế: Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Kế toán: Thanh toán chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho HS; đối chiếu các khoản thu chi nội bộ.

- Thư viện, thiết bị: Thu hồi sách, thiết bị; kiểm kê sách và thiết bị dạy học.

- Lao động tổng vệ sinh toàn trường kết thúc năm học.

5. Công tác quản lý:

- Các bộ phận nộp báo cáo tổng kết trước ngày 10/7/2020.

- Tổ chức đánh giá xếp loại công chức, viên chức; chuẩn nghề nghiệp GV, HT, PHT; xét thi đua cuối năm.

- Họp cha mẹ học sinh cuối năm.

- Kiểm tra tài chính, kiểm kê tài sản, niêm phong phòng học.

- Hoàn thành các báo cáo cuối năm, tổng kết hội đồng, tổng kết năm học./.

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CHI TIẾT THÁNG 7/2020

 

Thứ, ngày

Nội dung

Tuần 28

- Dạy học bình thường, kiểm tra cuối năm các môn KH, LS&ĐL, Tiếng Anh, Tin học.

- Chiều thứ 4/01/7:

+ Họp HĐSP.

+ Họp tổ: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV.

GV chuẩn bị: 02 Phiếu tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV.

TT chuẩn bị: Phiếu GV đánh giá đồng nghiệp; Bảng tổng hợp đánh giá chuẩn GV.

Tuần 29

Thứ 2,3/06,07/7

- Sáng thứ 2: Kiểm tra môn Tiếng Việt; sáng thứ 3: Kiểm tra môn Toán.

- Chiều thứ 2,3; các gày thứ 5,6: HS nghỉ học.

- Chấm bài kiểm tra, kiểm tra chéo bài kiểm tra.

- Báo số liệu HS được khen thưởng về HT và Thư viện.

- Phát giấy mời họp PHHS lần 3 vào sáng thứ 2.

- Chiều thứ 3: Phó Hiệu trưởng tổ chức họp xét HTCTLH, HTCTTH; xét khen thưởng HS. Thành phần: P.HT, tất cả GV.

Các TT chuẩn bị:

+ Danh sách HS đề nghị công nhận HTCTLH từng lớp;

+ Danh sách HS đề nghị công nhận HTCTTH từng lớp và DS HS được công nhận HTCTTH chung cả khối;

+ Bảng phân công kiểm tra chéo hồ sơ, các biên bản kiểm tra chéo hồ sơ;

+ Danh sách HS được khen thưởng từng lớp;

+ DS HS rèn luyện trong hè (nếu có).

Phó HT chuẩn bị: Biên bản xét HCTLH, Biên bản xét HTCTTH, Biên bản xét khen thưởng HS.

  1. ý hồ sơ phải thể hiện trình tự thời gian hợp lý, có đầy đủ chữ ký các thành viên liên quan, không tẩy xóa.

Thứ 4/08/7

* Sáng:

- Từ 7g00 – 8 giờ 30: Chuẩn bị đội hình, tập nghi thức lễ tổng kết. Phụ trách điểm HP: HT, điểm NP: PHT. Đ/c PHT theo dõi công tác chuẩn bị, nhắc GV,NV thực hiện. Phân công GV dự: Điểm HP: Đ Nguyệt, Hoa, Thu, Hằng; điểm NP: M Hạnh, Vy, ĐTâm, Qui, Thảo. Cô Đ Tâm phụ trách việc nề nếp, nghi thức HS.

+ TPT chuẩn bị: Kiểm tra lại các cờ TQ lớn, đồ nghi thức, phân công HS cầm cờ cho các lớp 1,2.

+ GVCN quản lý HS lớp mình.

+ GV dạy tiết, bộ môn phối hợp GVCN quản lý HS khối mình.

- 9 giờ 00: Tổng kết lớp, quét dọn phòng học, GVCN và GV bộ môn AN, MT, TA kiểm kê tài sản phòng học, nộp Biên bản cho Kế toán.

* Chiều:

- Các bộ phận nộp báo cáo tổng kết cuối năm.

  • Họp tổ: Đánh giá, xếp loại viên chức; Xét thi đua cuối năm; Xét học bổng HS giỏi HKI năm 20202021: 01 em/khối.

GV chuẩn bị: 02 bản tự đánh giá xếp loại viên chức;

01 bản tự đánh giá thi đua cuối năm.

TT chuẩn bị: Biên bản đánh giá viên chức, Biên bản xét thi đua.

5/09/7

* Nội dung 1: Họp Ban lãnh đạo mở rộng: Xét thi đua cấp trường; xét học bổng HS giỏi HKI (20-21); chuẩn bị Hội nghị tổng kết Hội đồng; Lễ Tổng kết năm học.

- TT nộp hồ sơ họp tổ, gồm:

+ DS HS đề nghị xét học bổng.

+ Hồ sơ đánh giá viên chức: Phiếu tự đánh giá cá nhân (02 bản/GV); Biên bản đánh giá viên chức.

+ Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Phiếu tự đánh giá cá nhân (02 bản/GV); Phiếu GV đánh giá đồng nghiệp (mỗi thành viên 01 phiếu); Bảng tổng hợp kết quả.

+ Hồ sơ thi đua: Bản tự đánh giá thi đua cá nhân có chấm điểm của cá nhân, tổ, TT ký xác nhận (01 bản/GV); Biên bản họp xét thi đua cuối năm.

- TPT chuẩn bị: Danh sách xét thi đua các lớp, Danh sách đề nghị khen thưởng cá nhân học sinh, tập thể lớp.

- Kế toán và Chủ tịch CĐ báo cáo các khoản quỹ phúc lợi hiện có, dự kiến kinh phí khen thưởng cho CB,GV,NV.

* Nội dung 2: GVCN tiếp tục lên trường hoàn thành hồ sơ cuối năm.

* Nội dung 3: Kiểm kê thư viện, thiết bị:

- Sáng: Kiểm kê thư viện: Thảo, Đ.Nguyệt, M.Hạnh, Thu, Qui.

- Chiều: Kiểm kê thiết bị: Thảo, Vy, Hoa, Hằng, Đ.Tâm.

6/10/7

* Sáng:

- Tổng kết Hội đồng. Chuẩn bị:

+ Dẫn chương trình: Hậu.

+ Các bộ phận, tổ chức (Chuyên môn, Thư viện + Thiết bị, Đội, Tài chính) báo cáo tổng kết của bộ phận mình phụ trách;

+ Chủ tịch CĐ: Báo cáo tổng kết công tác công đoàn, kết quả đánh giá xếp loại GV, xét thi đua;

+ Khen thưởng GV,NV (Kế toán chuẩn bị phần thưởng);

+ Hiệu trưởng kết luận.

- GV chuẩn bị phần thưởng cho HS. Thư viện chuẩn bị phần thưởng trước.

* Chiều:

+ BGH ký học bạ, Sổ theo dõi chất lượng. HT ký hồ sơ khối 1;5. PHT ký hồ sơ khối 3,4,5.

+ Kiểm kê tài sản khu hành chính: Đ/c Vũ, Gòn, Hậu, Mai, Thảo; Phòng GV ở NP : L.Tâm. Kiểm kê xong nộp hết biên bản về Kế toán tổng hợp.

7/11/7

- Sáng: họp PHHS lần 3.

2/13/7

* Sáng: Tổ chức Lễ tổng kết năm học.

+ Dẫn chương trình: Hậu, Thủy

+ Ổn định tổ chức (TPT, VTM, GVCN), 6g15: HS tập trung.

+ 7g00 bắt đầu buổi lễ.

- Chương trình:

+ Nghi thức (Chào cờ, Tuyên bố lí do, Giới thiệu đại biểu)

1. Lễ Tổng kết năm học:

+ HT/PHT đọc báo cáo tổng kết năm học;

+ Công bố QĐ khen thưởng.

+ Phát thưởng học bổng HS giỏi HKII, HS giỏi cấp thành phố, phần thưởng của Đội.

+ Thông qua danh sách khen thưởng cấp trường, phát thưởng.

2. Lễ ra trường cho HS lớp 5:

+ Đại diện HS khối 5 phát biểu cảm tưởng;

+ Trao Giấy Chứng nhận HTCTTH.

3. Bế mạc, HT/PHT nhắc nhở HS nghỉ hè vui vẻ, an toàn.

* Chuẩn bị:

+ Giấy mời: Vũ.

+ Tiếp khách: Thảo, Hậu, Mai;

+ Băng rôn, khung chữ: Ngọc Hoa

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 &

LỄ RA TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2015-2020

+ Âm thanh, phông màn, cờ tam giác: Tâm, Gòn, Vũ;

+ GVCN: ổn định HS, chuẩn bị Giấy khen, phần thưởng, sắp xếp HS nhận phần thưởng, chuẩn bị phần thưởng cho đại biểu phát.

+ GV dạy tiết, bộ môn: chuẩn bị bàn ghế ngồi của đại biểu.

+ Chuẩn bị các danh sách HS được khen thưởng: PHT, TPT.

* 10g00: Liên hoan tổng kết.

* Chiều: Nghỉ

3/14/7

* Sáng:

- 7g30: Họp HĐSP cuối năm

- 8g30: + PHT, GV khối 5 làm hồ sơ xét tuyển lớp 6.

+ Hoàn thành hồ sơ thi đua. Thành phần: HT, CTCĐ,CB,GV,NV được khen thưởng cấp TP trở lên.

+ Hoàn thành các hồ sơ, báo cáo cuối năm, nộp Phòng GD.

* Chiều: Kiểm tra tài chính nhà trường.

Thành phần: Hiệu trưởng, P. HT, Kế toán, Thủ quỹ, CTCĐ, TB TTND.

4/15

Kết thúc năm học, bắt đầu nghỉ hè!!!

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 186
Năm 2022 : 958