Thursday, 26/05/2022 - 09:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Kế hoạch năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

    PHÒNG GD&ĐT TP CAM RANH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

     TRƯỜNG TH CAM NGHĨA 2                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 119/KH-CN2                                     Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học

Năm học 2020-2021

 

 
 
 

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 2264/SGDĐT-GDMNTH ngày 11/9/2020 của Sở GDĐT Khánh Hòa về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 820/PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng GDĐT Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Thuận lợi

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, Đảng ủy, chính quyền phường Cam Nghĩa; sự phối hợp nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể và Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ cán bộ quản lý đủ về cơ cấu, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần đoàn kết, có ý thức học hỏi trong công tác quản lý; Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển.

- Các hoạt động của nhà trường đã đi vào nề nếp. Chất lượng giáo dục tương đối ổn định.

          - Tình hình tài chính có cải thiện, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư.

    2. Khó khăn       

- Trường đóng tại vùng giáp ranh của 03 xã, phường (Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, Cam Thành Nam), địa bàn tuyển sinh rộng, có nhiều hộ gia đình sống ở nương rẫy, xa trường. Người dân dịa phương đa phần làm rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức về việc chuẩn bị cho con đi học còn thấp.

- Trường có hai điểm cách xa nhau trên 5 km gây khó khăn trong công tác quản lý, cập nhật thông tin hai chiều.

- Năng lực điều hành, quản trị của cán bộ quản lí còn hạn chế, chưa theo kịp xu thế đổi mới trong quản lý giáo dục.

- Tỉ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 còn thấp. Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế, ý thức tự học chưa cao.

- Chất lượng các phong trào mũi nhọn của trường còn thấp.

3. Các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

3.1. Số lượng học sinh

Khối lớp

Số lớp

TS HS

Nữ

Dân tộc

Khuyết tật

Tăng giảm 

so cùng kỳ năm trước

Tăng

Giảm

Khối Một

5

149

67

 

01

62

/

Khối Hai

3

89

40

01

02

/

15

Khối Ba

4

101

55

 

 

12

/

Khối Bốn

4

91

43

 

02

19

/

Khối Năm

3

 75

39

 

03

/

32

T.Cộng

19

505

244

01

08

Tăng 46 HS

3.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số CB,GV,NV: 37/35. Trong đó:

                    + Ban giám hiệu:    2/2                     

+ Tổng phụ trách:   1/1

                    + Giáo viên:          28/27 (Hợp đồng 01 GV Tin học)

                    + Nhân viên:           6/3

- Trình độ đào tạo của GV:

+ Đạt chuẩn: 15/28, tỉ lệ 53,6%;

+ Chưa đạt chuẩn: 13/28, đạt 46,4%.

3.3. Cơ sở vật chất

- Có 19 phòng học văn hóa, 02 phòng dạy Âm nhạc, 02 phòng dạy Mỹ thuật, 02 phòng dạy Tiếng Anh; 02 phòng dạy Tin học; một khu hành chính gồm 10 phòng chức năng. 

- Các phòng học đều thoáng mát, trang bị đầy đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt để giảng dạy và học tập, trang trí lớp học sạch đẹp. Các phòng chức năng sạch, đẹp; được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, … theo yêu cầu công việc. Có khu bán trú khang trang, sạch đẹp.

- Điểm Nghĩa Phú chưa có nhà vệ sinh, khu để xe cho giáo viên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Năm học 2020-2021 là năm học nhà trường thực hiện mục tiêu kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức có hiệu quả các hoạt động dạy học cho học sinh. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học.

3. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021- 2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) từ lớp 2 đến lớp 5.

4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 2 về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 cho năm học 2021-2022.

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực quản trị trường học. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện nhà trường.

III. NHIỆM  VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Thực hiện quy hoạch hợp lý lớp học; duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

1.1. Thực hiện rà soát, quy hoạch lớp học; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

- Điều chỉnh, sắp xếp lại số lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế của trường, tăng 01 lớp Một ở điểm Hòa Phước, ghép 02 lớp Hai ở điểm Hòa Phước thành 01 lớp Hai, giữ nguyên tổng số lớp toàn trường: 19 lớp.

- Triển khai hiệu quả Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 1 năm học 2020-2021; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2 theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Chủ động tham mưu chính quyền địa phương và các cấp quản lý giáo dục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

- Mua bổ sung 15 bộ bàn ghế học sinh, tủ đựng đồ dùng dạy học cho các lớp, trang trí 08 lớp học điểm Nghĩa Phú; phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh lắp đặt phòng máy tính cho hoc sinh học Tin học ở điểm Nghĩa Phú. Tham mưu các cấp lãnh đạo làm nhà vệ sinh, khu để xe cho giáo viên ở điểm Nghĩa Phú. Xây dựng Thư viện tiên tiến. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

1.2. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phục vụ công tác phổ cập giáo dục tiểu học.

- Cập nhật chính xác, kịp thời các dữ liệu cho công tác phổ cập giáo dục tiểu học; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đề ra.

1.3. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Triển khai hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, lưu trữ minh chứng khoa học, có giá trị tin cậy; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT.

2. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

2.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

a) Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chính khóa

Năm học 2020-2021, nhà trường thực hiện song song hai chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

Căn cứ Công văn số 2131/SGDĐT-GDTH ngày 19/10/2017 của Sở GDĐT Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; Công văn số 2379/SGDĐT-GDMNTH ngày 23/10/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học của Phòng GDĐT Cam Ranh, nhà trường xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021.

Trên cơ sở Kế hoạch giáo dục nhà trường,

- Tổ chuyên môn 1 và giáo viên bộ môn dạy khối lớp 1 xây dựng Kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương ở lớp 1, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học.

- Các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn dạy các khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 xây dựng Kế hoạch dạy học đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Cụ thể:

+ Kế hoạch dạy học phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

+ Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

+ Kế hoạch dạy học đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

+ Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, kỹ năng hiểu biết xã hội cho học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

b) Tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú cho học sinh

- Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp học. Nội dung dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo Kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Nhà trường tổ chức bán trú cho học sinh điểm Hòa Phước trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tế, thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. Nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khoẻ học sinh; có biện pháp quản lí, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về an toàn thực phẩm và các quy định của bếp ăn bán trú nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. Phối hợp với ngành y tế để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm, xây dựng khẩu phần ăn, cách chăm sóc học sinh trong thời gian ăn, ngủ trưa tại trường cho đội ngũ nhân viên phục vụ công tác bán trú. Triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” tại trường theo Công văn số 738/PGDĐT ngày 6/9/2019 về việc chỉ đạo thực hiện Dự án “Bữa ăn học đường”.

c) Tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho nhà trường. Huy động các nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT trong việc lựa chọn, trang bị, sử dụng và quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong nhà trường.

d) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông.

2.2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học.

- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Công văn số 1165/SGDĐT-GDTH ngày 25/9/2013 của Sở GDĐT; chú trọng chủ động thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, an toàn cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu học theo Công văn số 1240/SGDĐT-GDTH ngày 28/7/2016 của Sở GDĐT, khuyến khích giáo viên thiết kế nội dung học tập bằng cách sắp xếp lại từ các bài học riêng lẻ trong sách giáo khoa lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thành từng bài học theo chủ đề, dựa trên cốt truyện, trong đó mỗi chủ đề có thể dạy trong 2 đến 3 tiết để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ dạy học hiệu quả.  

- Vận dụng các yếu tố tích cực trong mô hình trường học mới (tổ chức lớp học, phương pháp dạy học,...) để nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Khuyến khích giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực như dạy học theo dự án, bản đồ tư duy,…vào dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cấp trường hiệu quả; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 392/PGDĐT ngày 29/5/2020.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Đối với học sinh tiểu học thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GDĐT. Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

- Triển khai sử dụng Hệ thống quản lý trường học VnEdu, hướng dẫn cha mẹ học sinh có nhu cầu sử dụng hệ thống tin nhắn SMS thu phí qua điện thoại di động để nhận thông báo từ nhà trường, giáo viên thì đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm  lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

2.3. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học

a) Dạy học Ngoại ngữ:

- Triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018.

- Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5.

         - Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

         - Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học Tiếng Anh. Đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định ở cả hai điểm trường.

         - Tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh…, xây dựng môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.

b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

- Tổ chức triển khai thực hiện dạy học môn Tin học cho tất cả học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 tại hai điểm trường.

- Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động các mạnh thường quân, cha mẹ học sinh huy động đủ kinh phí thanh toán cho nhà đầu tư lắp phòng máy tính điểm Nghĩa Phú theo đúng thời gian hợp đồng.

- Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố tuyển dụng 01 giáo viên Tin học; trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, từng bước được chuẩn hóa để tổ chức dạy học Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2022-2023.

2.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

a) Đối với trẻ khuyết tật

- Tiếp tục thực hiện tốt việc huy động trẻ khuyết tật đi học, tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cấp tiểu học. Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường; giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng. Giáo viên chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá học sinh khuyết tật; chú trọng đến việc giáo dục các kĩ năng sống để giúp học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập theo hướng điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng theo kế hoạch giáo dục cá nhân. Khuyến khích sự tiến bộ và tạo điều kiện để học sinh khuyết tật có thể tham gia các hoạt động học tập trong lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà học sinh được miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp đối tượng học sinh với nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho người khuyết tật.

- Cán bộ phụ trách chuyên môn tổ chức quản lí giáo dục, hướng dẫn giáo viên thực hiện hồ sơ, đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật cấp tiểu học theo Công văn số 1366/SGDĐT-GDTH ngày 04/11/2015 của Sở GDĐT về hướng dẫn công tác giáo dục học sinh khuyết tật cấp tiểu học, Công văn số 2044/SGDĐT-GDTH ngày 09/10/2018 của Sở GDĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật cấp tiểu học. Kiểm tra việc sử dụng hồ sơ theo dõi, đánh giá học sinh khuyết tật theo đúng quy định của Sở GDĐT.

b) Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tham mưu với các cấp lãnh đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng học sinh. Tuyệt đối không để học sinh bỏ học vì nghèo và chán học.

2.5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

- Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch nhà trường phù hợp với thực tiễn và tâm sinh lý học sinh. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn 528/SGDĐT-GDMNTH; tích hợp vào các hoạt động giáo dục nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; tiếp tục giáo dục kỹ năng sống theo tài liệu Thực hành kĩ năng sống cho học sinh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19,…

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục phù hợp.

- Tiếp tục triển khai mô hình “Thư viện thân thiện và xây dựng văn hóa đọc trong trường tiểu học" phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường một cách linh hoạt và hiệu quả; tổ chức các hoạt động thư viện trường tiểu học nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Tạo điều kiện cho nhân viên thư viện được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực của học sinh và giáo viên. Tổ chức đêm văn nghệ cấp trường vào tháng 3/2021. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.

3. Đổi mới công tác quản lí, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

3.1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Thực hiện công tác quản lí tài chính, các khoản thu trong năm và đồng phục học sinh theo đúng các quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

- Đẩy mạnh việc khuyến khích sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các tổ chức kinh tế - xã hội cho công tác giáo dục. Việc huy động, quản lí và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Kế hoạch chi kinh phí hoạt động hằng năm cần ưu tiên kinh phí cho hoạt động dạy học của nhà trường.

- Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; sử dụng hộp thư điện tử, giảm bớt các văn bản giấy; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã có; hoàn thiện công thông tin điện tử của trường; hoàn thiện thông tin trên Chương trình Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, triển khai hệ thống quản lí trường học VnEdu.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các văn bản khác của các cấp quy định về việc dạy thêm, học thêm. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm.

  • Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo; quan tâm quyền lợi chính đáng, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, của giáo viên và nhân viên. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và đảm bảo đúng luật. Tăng cường tuyên truyền những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc.

3.2. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp

- Phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Tham mưu cấp trên tuyển dụng 01  giáo viên Tin học.

- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục năm 2019; rà soát công tác quản lý biên chế, tham mưu tuyển dụng giáo viên theo chuẩn về trình độ đào tạo; bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức lựa chọn danh sách cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên; động viên, tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp nâng cao trình độ đào tạo để đạt chuẩn trình độ theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ GDĐT về việc Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với thực tiễn của địa phương. Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên  được tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố.

3.3. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các module về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020 theo quy định. Triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/08/2019 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán.

- Xây dựng kế hoạch phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021- 2022, chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2021-2022.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ chuyên môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

4.1. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại địa phương, chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành đôṇg, sự đồng thuâṇ của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1 và công tác chuẩn bị đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

4.2. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông, nâng cao việc phân tích và xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành. Tiếp tục tăng cường truyền thông nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của Ngành đến được từng cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà trường.

4.3. Chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của nhà trường, về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

IV. CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Chất lượng giáo dục:

1.1. Học sinh:

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1                  

- Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0%

- Tỉ lệ HS Hoàn thành chương trình lớp học: 99%

- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học : 100%

- Số lớp tiên tiến: 19/19; số Chi đội mạnh: 7/7

- Tổ chức và tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hội thi quy định.

1.2 Giáo viên:

- Số tiết dạy tốt: 8-10 tiết/GV/năm

- Số tiết dự giờ: 30t/năm/GV, Tổ trưởng: 45t/năm

- Tham gia tự làm đồ dùng dạy học: tất cả GV               

- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.

- Số đề tài Sáng kiến được công nhận cấp trường: 01 đề tài/tổ.

- Số chuyên đề: 4/năm/tổ

- Số giáo viên dạy giỏi cấp trường: 60% tổng số GV của trường.

- Số giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp TP: 02 GV.

  •      - Thực hiện dân số KHHGĐ, gia đình nhà giáo văn hóa:  100%
  •      - Thực hiện :  100%

2. Danh hiêu thi đua:

2.1. Cá nhân

- Lao động tiên tiến: 100%;                        

- Chiến sĩ thi đua/CS: 04

2.2. Tập thể

- Liên Đội:  Xuất sắc;                                           

- Chi đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Công đoàn cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Trường: Tập thể Lao động xuất sắc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Cụ thể hoá kế hoạch hoạt động cho từng học kỳ, từng tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên. Chỉ đạo niêm yết công khai kế hoạch cụ thể.

- Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng, trưởng các bộ phận và các cá nhân trong đơn vị cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường cho cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết hoạt động hàng tháng, học kỳ và năm học; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, định kì, đột xuất theo yêu cầu của nhà trường và các cấp có thẩm quyền đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định./.

 

Nơi nhận :

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);

 

- Các tổ c/môn, tổ VP (t/hiện);

 

- Lưu: VT.

 

 

Huỳnh Thị Bé Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2020 – 2021

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-CN2  ngày       /10/2020

của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2)

 

Tháng 8/2020

 

- Hoàn thành công tác tuyển sinh, biên chế các lớp.

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Tổ chức họp Ban đại diện CMHS đầu năm.

- Học tập các văn bản chuyên môn của ngành, nội quy, quy chế của trường.

- Tu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới.

- Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học; duyệt Kế hoạch dạy học.

 

Tháng 9/2020

 

- Tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Khai giảng năm học mới: 05/9/2020.

- Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm; thu các khoản phí đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2020- 2021.

- Xây dựng và duyệt kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên.

- Triển khai giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

- Tổ chức Trung thu cho học sinh, tham gia Hội thi làm lồng đèn cấp TP.

- Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động sáng kiến. Tổ chức áp dụng sáng kiến được nhân rộng của các trường.

- Tham dự chuyên đề môn Tiếng Việt và môn tự chọn Tiếng Anh lớp 1.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ tổ chuyên môn, cá nhân; duyệt các loại hồ sơ.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm; thực hiện An toàn về giao thông, an ninh, trật tự trường học.

- Kiểm tra nề nếp, trang trí lớp học đầu năm.

- Lên Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Cán bộ quản lý và giáo viên hoàn thành BDTX module 1.

 

 

Tháng 10/2020

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; Đại hội Chi đoàn, Đại hội liên đội.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra Phổ cập giáo dục tiểu học.

- Triển khai Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Kiểm tra dạy thêm, học thêm.

- Tham dự chuyên đề môn Toán, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDTC lớp 1.

- Tham gia tập huấn và triển khai thực hiện tài liệu nội dung giáo dục địa phương lớp 1.

- Tham gia tập huấn đánh giá học sinh lớp 1 theo chương trình GDPT 2018.

          - Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

- Thực hiện hoạt động sáng kiến.

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức các chuyên đề cấp tổ. Phụ đạo HS chưa hoàn thành.

- Phát động phong trào Nuôi heo đất.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV.

 

Tháng 11/2020

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

- Tiếp tục tổ chức và tổng kết Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Thành phố kiểm tra, công nhận chuẩn XMC-PCGDTH.

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa HKI cho HS khối 4,5.

- Học BDTX module 02.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV.

 

Tháng 12/2020

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12).

- CBQL và GV hoàn thành BDTX module 02.

- Tổ chức Hội thi trưng bày đồ dùng dạy học tự làm.

- Ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối kỳ I, hoàn thành chương trình học kỳ I.

- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV.

Tháng 01+ 2/2021

 

- Tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI.

- Tổ chức sơ kết HKI và báo cáo kết quả về phòng GDĐT.

- Tổng kết phong trào Nuôi heo đất.

- Sở Kiểm tra công tác XMC-PCGDTH tại thành phố.

- Họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ I.

- Tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách.

- Tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp TP (25- 29/01/2021).

- Triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 2.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV.

 

Tháng 3/2021

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 08/3; 26/3.

- Tổ chức đêm văn nghệ cấp trường.

- Tham gia chuyên đề lần 3.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV.

 

Tháng 4/2021

 

          - Tổng kết đánh giá việc học bồi dưỡng thường xuyên.

- Tham gia chuyên đề lần 4.

- Tổ chức ôn tập cuối năm các môn học.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV.

 

Tháng 5/2021

 

- Tổ chức kiểm tra cuối năm; bàn giao chất lượng học sinh.

- Xét duyệt học sinh HTCTLH, hoàn thành CTTH

- Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ.

- Rà soát kết quả tự đánh giá kiểm định chất lượng nhà trường.

- Tổ chức xét thi đua khen thưởng; đánh giá, xếp loại CB,GV,NV.

- Tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5.

- Họp cha mẹ học sinh cuối năm.

- Tổng kết năm học. Hoàn thành các báo cáo cuối năm nộp về Phòng GD.

Tháng 6,7,8/2021

 

- Tham gia tập huấn thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ GDĐT.

- Tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2.

- Hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá.

- Hoàn chỉnh, lưu trữ hồ sơ sổ sách năm học 2019-2020 trước ngày 01/8/2020.

- Tổ chức ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè ở các khối lớp và cho kiểm tra bổ sung để xét lên lớp.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, chính trị trong hè.

- Chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

 

-----------------------------

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 174
Năm 2022 : 946