TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM NGHĨA 2

   Địa chỉ:  Số 125, đường Lê Thánh Tông, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Email:  c1cnghia2.cr@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3971036

 

     Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 được thành lập từ năm học 1994 - 1995 theo Quyết định số 680/QĐ-GD ngày 20/6/1994 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trên cơ sở tách trường Tiểu học Cam Nghĩa thành hai trường tiểu học. Đến năm học 2003-2004, trường sáp nhập thêm điểm Nghĩa Phú (được tách ra từ trường Tiểu học Cam Nghĩa 1).

       Năm học 2019-2020, trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 có hai điểm trường với 19 lớp. Điểm Hòa Phước có 09 lớp, điểm Nghĩa Phú có 10 lớp. 

     Điểm Hòa Phước (điểm chính) tọa lạc tại số 125, đường Lê Thánh Tông, tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa. Phía đông giáp nhà dân, phía tây giáp tiểu lộ, phía nam giáp nhà dân, phía bắc giáp đường Lê Thánh Tông; với tổng diện tích khuôn viên là 6.926 m2.

      Điểm Nghĩa Phú nằm ở tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Cam Nghĩa. Phía đông, phía nam và phía bắc giáp tiểu lộ, phía tây giáp nhà thờ Nghĩa Phú; với tổng diện tích khuôn viên là 4.135 m2.

     Chức năng nhiệm vụ chính của trường là: tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ trường tiểu học quy định.

     Qua quá trình hình thành và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã vượt mọi khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu, từng bước đi lên, ngày càng trưởng thành và đạt được những thành tích nhất định. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, được UBND thành phố tặng Giấy khen. Năm học 2017-2018, trường được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

     Hiện nay, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 tiếp tục phấn đấu, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định./.

                                                                                                         Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2