Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 08 : 3
Năm 2021 : 725
Liên kết website
<a href="/kha-tpcamranh-th-thcscamlap/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
          Công văn số 508/PGDĐT-TCCB ngày 31/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh về việc Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh ngành Giáo dục và ...
<a href="/kha-tpcamranh-th-thcscamlap/tin-tuc-thong-bao/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>
          Ngày 20/4/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh có Công văn số 320/PGDĐT về việc triển khai thực hiên Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về ...
<a href="/kha-tpcamranh-th-thcscamlap/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
          Ngày 20/4/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh có Công văn số 320/PGDĐT về việc triển khai thực hiên Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về ...
<a href="/kha-tpcamranh-th-thcscamlap/tin-tuc-thong-bao/hoat-dong" title="Hoạt động" rel="dofollow">Hoạt động</a>
          Công văn số 508/PGDĐT-TCCB ngày 31/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh về việc Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh ngành Giáo dục và ...
Video Clip