THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

                          của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020STT


Nội dung


Tổng số


TS


ThS


ĐH
TC


Dưới TC

Hạng IVHạng III


Hạng II

Tốt

Khá

Đạt


Chưa đạt
 Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên21  114243101851 
IGiáo viên12  84  381651 
 Nhà trẻ              
 Mẫu giáo12  84  381651 
IICán bộ quản lý2  2    2 2   
 Hiệu trưởng1  1    1 1   
 Phó Hiệu trưởng1  1    1 1   
IIINhân viên7  1 24       
 Nhân viên văn thư kiêm Kế toán1  1          
 Nhân viên y tế kiêm Thủ quỹ1    1        
 Nhân viên khác (bảo vệ, cấp dưỡng, phục vụ)5    14       

                                                                               Cam Lợi, ngày 27 tháng 9 năm 2019

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Hải Lý