THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2019-2020

STTNội dungSố lượngBình quân
ITổng số phòng61.77 m2/1 trẻ em
IILoại phòng học  
1Phòng học kiên cố  
2Phòng học bán kiên cố6 
3Phòng học tạm  
4Phòng học nhờ  
IIISố điểm trường2 
IVTổng diện tích đất toàn trường (m2)1.902,510,2 m2/1 trẻ em  
VTổng diện tích sân chơi (m2)962,15,17 m2/1 trẻ em  
VITổng diện tích một số loại phòng  
1Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)329.761.77 m2/1 trẻ em
2Diện tích phòng ngủ (m2)  
3Diện tích phòng vệ sinh (m2)78.890.42 m2/1 trẻ em
4Diện tích hiên chơi (m2)101,620.54 m2/1 trẻ em
5Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)  
6Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)61,560,33 m2/1 trẻ em
7Diện tích nhà bếp và kho (m2)85,320,45 m2/1 trẻ em
VIITổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)27445,6 bộ/1lớp
1Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định100 
2Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định17 
VIIITổng số đồ chơi ngoài trời26 (điểm lẻ 08 bộ) 
IXTổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )5

Máy tính: 04

Máy ảnh: 01

         Máy in: 04
XTổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) 

 

1Đàn Đàn ocgan1 
2Catsset2 
3Đầu Video/đầu đĩa1 
4Bàn ghế 70 
5Thiết bị khác:  
XINhà vệ sinh

 

78.89 m20.42 m2/trẻ em
1Đạt chuẩn vệ sinh*  
2Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

  Không
XIINguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinhx 
XIIINguồn điện (lưới, phát điện riêng)x 
XIVKết nối internetx 
XVTrang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dụcx 
XVITường rào xâyx 

 

                                                            Cam Lợi, ngày 27 tháng 9 năm 2019

                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 


                                         Nguyễn Thị Hải Lý