KẾ HOẠCH

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chuẩn mới của vi rút Corona

Thực hiện công văn số 98/PGDĐT ngày 31/01/2020 của Phòng GD&ĐT  Cam Ranh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của vi rút Corona gây ra;

       Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-MNCL ngày 19/9/2019 về kế hoạch hoạt động y tế trường học;

Trường Mầm non Cam Lợi xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của vi rút Corona gây ra như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh toàn trường được biết để dự phòng cho bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lí kịp thời; không để xảy ra dịch trong trường học.

 2. Mục tiêu cụ thể

 - Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thực hiện các chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo.

 - Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho phụ huynh học sinh; đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặt chẽ với trạm y tế ; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong trường học.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  1. Đối với nhà trường
  1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh Corona.

- Thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Corona của nhà trường; chủ động, kịp thời nắm bắt các chỉ đạo, điều hành của cấp trên; tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo nhà trường, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Corona.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp trên. 

 - Tổ chức kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cách phòng chống, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, rửa đồ chơi, lau sàn nhà bằng nước tẩy Javel…

b) Công tác truyền thông

- Tăng cường công tác tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh có đủ và chính xác thông tin cần thiết, có kiến thức về dịch bệnh Corona cách phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình, xây dựng môi trường học đường an toàn, không để dịch bệnh Corona xâm nhập nhà trường.

- Phát huy hệ thống thông tin, các phương tiện truyền thông nhằm cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch một cách chính thống,… giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh yên tâm đối phó với dịch bệnh tránh hoang mang, mất cảnh giác.

- Đẩy mạnh việc phối hợp với loa truyền thông tại Phường để tăng cường  hoạt động truyền thông.

c) Công tác phòng ngừa, phát hiện và phối hợp chữa trị

- Chủ động phối hợp với Trạm Y tế phường để thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Corona như: phun thuốc khử khuẩn tại trường; tham gia lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; rà soát cơ sở vật chất trong trường , trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên đảm bảo theo các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và triển khai các giải pháp để kịp thời phát hiện những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh.

- Phối hợp với Trạm Y tế để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống. Trường hợp xuất hiện bệnh Corona trong nhà trường: cán bộ, giáo viên, nhân viên phải kịp thời báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo, sau đó báo phòng giáo dục, đồng thời hướng dẫn người nhà học sinh đưa học sinh đi điều trị và thực hiện đầy đủ các biện pháp diệt khuẩn, khử trùng, vệ sinh lớp học.  

- Xây dựng Kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch bệnh Corona, theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

- Lên kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Corona và công tác y tế trường học đúng quy định.

3. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phổ biến kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Corona cho phụ huynh học sinh.

- Sau khi đi hpọc lại, giáo viên các lớp hướng dẫn học sinh giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Tăng cường phối hợp với phụ huynh để nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh. Nếu có trường hợp học sinh mắc phải hoặc nghi ngờ thì phải báo ngay cho Ban giám hiệu.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước sạch; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học, trụng rửa các đồ dùng đồ chơi…

- Nhân viên y tế trang bị đồ bảo hộ y tế đúng quy định; khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho học sinh phải sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.

Trên đây là Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường  hô hấp cấp do chuẩn mới của vi rút Corona trong trường. Các thành viên trong Ban chỉ đạo và toàn thể CB-GV-NV trong trường nghiêm túc thực hiện tốt Kế hoạch đề ra./.

 

                                                                  

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        

                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                      Nguyễn Thị Hải Lý