TKB SỐ 3- Áp dụng từ ngày 24/10/2021

--- Buổi sáng 

--- Buổi chiều 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC

DÀNH CHO HỌC SINH VÙNG ĐỎ, CAM

 

 

Học sinh thuộc vùng đỏ, cam tiếp tục học trực tuyến theo thời khoá biểu trong kế hoạch này.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/10/2021.

1. Phân công giáo viên giảng dạy

Stt

Môn

Khối 12

Khối 11

Khối 10

1

Toán

T.Danh (4)

C.Thuận (3)

C. Lam (3)

2

Anh

C. Thanh (3)

C.Dung (3)

C. Tuyển (3)

3

Vật Lý

T.Đông (2)

C.Ngân (2)

C.Loan (2)

4

Văn

T. Hòa (3)

T.Âu (4)

C. Huyền (3)

5

Hóa học

X. Thùy (2)

C.Sen (2)

C. Yến (2)

6

Sinh học

C. Vân (2)

X

C.Nguyệt (1)

7

Lịch Sử

T.An (2)

C.Thảo (1)

T.An (1)

8

Địa lí

T.Luân (1)

T.Thanh (1)

T.Luân (2)

9

GDCD

C.Nga (1)

C.Nga (1)

T.Tâm (1)

10

Tin học

T.Chương(2)

T.Hiệp (1)

T.Việt (2)

11

Công nghệ

C.Hà (1)

T.Đạo (1)

T.Liên (1)

Tổng

23 (tiết)

17 (tiết)

21 (tiết)

2. Tổ chức thực hiện

Mỗi khối 1 lớp dạy học trực tuyến (Khối 12: lớp 12C7; khối 11: 11B7; Khối 10:  10A7). Nhà trường tạo gmail 3 lớp bổ sung và tạo link meet.

Giáo viên chủ nhiệm phân công cho học sinh trong nhóm điểm danh các bạn thuộc lớp mình đồng thời báo cáo sĩ số cho giáo viên giảng dạy vào đầu buổi và GVCN.

Giáo viên được phân công giảng dạy lớp tạm tiến hành kiểm tra đánh giá thường xuyên và đánh giá giữa kỳ sau đó đưa điểm về cho giáo viên các lớp.

3. Địa chỉ gmail và link meet

GVCN chuyển link meet đến học sinh thuộc các trường hợp trên để vào lớp (Lưu ý: GVCN chỉ gởi link của meet đến học sinh thôi, không gởi địa chỉ gmail và pass).

Lớp

Địa chỉ gmail

Link meet

Pass gmail

Ghi chú

Khối 10 (10A 7)

10a7lhp2021@gmail.com

https://meet.google.com/msb-qoxc-fja

lhp20212022

 

 

Khối 11 (11B 7)

11b7lhp2021@gmail.com

https://meet.google.com/meo-pmnk-cwg

lhp20212022

 

Khối 12 (12C7)

12c7lhp2021@gmail.com

https://meet.google.com/bwi-cgwo-efo

lhp20212022

 

4. Thời khoá biểu

Khối 10

Buổi

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Sáng

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Tiết 2

 

 

Anh

Anh

 

Anh

Tiết 3

 

Hoá

Tin

Văn

 

GDCD

Tiết 4

 

Địa lí

Tin

Văn

 

Văn

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

Chiều

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Tiết 2

Sử

Toán

Sinh

 

 

 

Tiết 3

Toán

 

 

 

Tiết 4

Công nghệ

Địa lí

Hoá

 

 

 

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

Khối 11

Buổi

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Chiều

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Tiết 2

Toán

Hoá

Văn

 

Sử

Toán

Tiết 3

Địa

Văn

 

Văn

Toán

Tiết 4

Anh

Công nghệ

Anh

 

Văn

Tiết 5

GDCD

Anh

 

 

Hoá

Tin

Khối 12

Buổi

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Sáng

Tiết 1

Văn

 

Văn

 

 

 

Tiết 2

Sinh

 

Văn

 

 

 

Tiết 3

 

 

Địa lí

 

 

 

Tiết 4

 

 

Sử

 

 

 

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

Chiều

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Tiết 2

Toán

Công nghệ

Toán

 

Toán

Tiết 3

Sử

Sinh

Toán

 

Anh

Tin

Tiết 4

Anh

GDCD

 

 

Anh

Tin

Tiết 5

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học dành cho học sinh ở vùng đỏ, cam và học sinh về từ vùng dịch không thể tham gia học trực tiếp tại trường.

Các thầy cô được phân công, GVCN và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều