Thời khoá biểu số 2/HKI - Năm học 2021-2022 (Áp dụng từ 18/10/2021)

TKB xem tại đây

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỜI KHÓA BIỂU

 

1. Tổ chức dạy học trực tiếp

Buổi sáng

Lớp

Thứ

Ghi chú

10A1, 11B1

Thứ hai

 

10A2,4

Thứ ba

 

10A5,6; 11B2,6

Thứ tư

 

12C1,4,5

Thứ hai, ba, sáu

 

12C2,3

Thứ hai, tư, sáu, bảy

 

Buổi chiều

Lớp

Thứ

Ghi chú

10A5,6

Thứ tư

 

2. Học trực tuyến: Dạy học trực tuyến đối với các buổi còn lại.

 Các lớp học trực tuyến 100% gồm: 12C6; 11B3, 11B4, 11B5 và 10A3.

+ Đối với khối 10,11

Học sinh thuộc vùng đỏ, cam các em tham gia học trực tuyến vào buổi chiều cùng ngày học trực tiếp theo thời khóa biểu của lớp.

 Riêng lớp môn Toán: Lớp 10A5 học cùng link 10A4 vào tiết 3 thứ ba và tiết 2 thứ năm; Lớp 10A 6 học cùng link 10A1 vào chiều thứ hai tiết 3,4.

   + Đối với khối 12: Học sinh thuộc vùng đỏ, cam các em tham gia học trực tuyến cùng với lớp 12C6 qua link  https://meet.google.com/joc-cbio-nzf.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều