Thời khoá biểu 1.1 HKI - Năm học 2021-2022 (Áp dụng từ 04/10/2021)

    TKB 1.1  ( xem tại ĐÂY) chỉ thêm tiết Sinh hoạt lớp vào sáng thứ 2 tiết 1 so với TKB trước.
Các tiết học 1,2,3 trong TKB số1 chuyển sang tiết 2,3,4 trong TKB này)

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều