Phát triển Cộng đồng Anh ngữ tại tỉnh Khánh Hòa

Một dự án cộng đồng, hướng tới hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận với Tiếng Anh từ đó phát triển Cộng đồng Anh ngữ tại tỉnh Khánh Hòa.

Học sinh và thầy cô theo dõi tại fanpage: https://www.facebook.com/phattriencongdonganhngutaitinhkhanhhoa/

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều