Công văn số 2118/NXBGDVN về việc cung cấp phiên bản điện tử của sách giáo khoa, học liệu điện tử

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Công văn số 2118/NXBGDVN về việc cung cấp phiên bản điện tử của sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ dạy học trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12.

Để có thêm nguồn học liệu phục vụ cho phương pháp dạy học trực tuyến, quý thầy cô và học sinh tham khảo sử dụng nguồn học liệu tại địa chỉ web https://hanhtrangso.nxbgd.vn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chi tiết công văn xem tại đây

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều