Thông tin chi tiết:
Lê Hải Đạo
Bí thư Lê Hải Đạo
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nam
Điện thoại 0394206922
Email ngdinht@gov.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều