Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
 • Lê Hải Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0394206922
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn