Ban lãnh đạo
 • Trần Sỹ Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Email:
   tshoa.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Thiên Lân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn