Thông tin chi tiết:
Hồ Kim Ngân
Tổ trưởng Hồ Kim Ngân
Ngày tháng năm sinh 25/04/1983
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0942086844
Email HKNgan.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều