Ban lãnh đạo
 • Vũ Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng XH
  • Điện thoại:
   0976439222
  • Email:
   VTThanh.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0942086844
  • Email:
   HKNgan.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn