Thông tin chi tiết:
Thân Thị Sâm
Uỷ viên Thân Thị Sâm
Ngày tháng năm sinh 25/04/1989
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0918885882
Email TTSam.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều