Ban lãnh đạo
 • Thân Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0918885882
  • Email:
   TTSam.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0966917802
  • Email:
   NTHHue.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung