Thông tin chi tiết:
Lê Xuân Điển
Chủ tịch Lê Xuân Điển
Ngày tháng năm sinh 26/12/1978
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0965086279
Email LXDien.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều