Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Thành
Tổ trưởng XH Vũ Thị Thành
Ngày tháng năm sinh 22/07/1989
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0976439222
Email VTThanh.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều