Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Huế
Bí thư Nguyễn Thị Hồng Huế
Ngày tháng năm sinh 26/07/1990
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0966917802
Email NTHHue.c2dtnt.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều