Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Cam Ranh

Thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây