Sau 9 tháng nỗ lực giảng dạy và học tập của thầy và trò trường Tiểu học Vạn Thắng, giờ đây năm học 2019 – 2020 đã đến hồi kết thúc. Để tổng kết lại quá trình giảng dạy và học tập ...