Saturday, 02/12/2023 - 00:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Vạn Thắng

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC : 2020 - 2021

I. NGHI THỨC

1.Tuyên bố lí do

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các bậc phụ huynh!

Thưa các thầy cô giáo!

          Năm học 2019-2020 đã chính thức khép lại.  Trong  năm học này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo ngành giáo dục, sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phường, thầy và trò trường Tiểu học Vạn Thắng hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch đặt ra, kết thúc chặng đường thực hiện nhiệm vụ năm học.

          Để đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, kịp thời phản ánh, trao đổi những thông tin cần thiết giữa gia đình – nhà trường và xã hội trong việc phối hợp quản lý giáo dục học sinh, đồng thời bàn bạc bạc tìm ra những giải pháp tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho năm học tiếp theo.

Hôm nay ngày 12/9/2020, căn cứ chương trình kế hoạch năm học. Trường Tiểu học Vạn Thắng tổ chức Hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020– 2021. Đó chính là lí do của Hội nghị hôm nay.

2. Giới thiệu đại biểu

Đến dự với Hội nghị Hội CMHS của nhà trường hôm nay cho phép tôi được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quí vị đại biểu và quý thầy cô giáo.

+Về phía Hội CMHS xin được trân trọng giới thiệu

- Ông : Nguyễn Trung Trinh -  Trưởng  Ban Đại Diện CMHS

- Bà : Trần Thị Hồng Yến ; Ông Vũ Duy Dương  -  Phó Trưởng  Ban Đại Diện CMHS.

Cùng các ông bà trong ban đại diện cha mẹ HS trường TH Vạn Thắng và  hơn 72 bậc phụ huynh đại diện cho CMHS ở các lớp về tham dự.

+ Về phía BGH nhà trường.Xin được giới thiệu 

- Bà: Nguyễn Thị Điểm               - chức vụ: Bí Thư Chi Bộ - HT Nhà trường

- Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng  - chức vụ: Phó Bí Thư Chi Bộ - Phó HT Nhà trường.

          Cùng GV là TTCM, TPCVM  và các Ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

Xin Hội nghị cho một tràng vỗ tay chào đón quí vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh. (Vỗ tay)

Kính thưa Hội nghị!

Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình làm việc của Hội nghị hôm nay:

          1. Tuyên bố lí do -Giới thiệu đại biểu

          2. Thông qua báo cáo của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020- 2021

          3. Thông qua báo cáo thành tích nhà trường  năm học 2019 – 2020

          4. Báo cáo thu chi các quỹ năm học 2019 – 2020

          5. Thông qua các khoản thu, chi năm học 2020-2021

          6. Bầu Ban ĐD CMHS cho năm học 2020 – 2021

          7. Thông qua danh sách Ban ĐD CMHS cho năm học 2020 – 2021 

          8. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban ĐD CMHS trường. 

          9. Thông qua bản cam kết hoạt động hội. 

          10. Phát biểu.

          11. Thông qua biên bản  Hội nghị CMHS

          12. Bế Mạc

NỘI DUNG

1. Kính thưa quí vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh.

Để mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện một cách có hiệu quả không thể không nhắc đến sự quan tâm phối hợp của Hội cha mẹ học sinh nhà trường trong mọi hoạt động của nhà trường, giúp nhà trường hoàn thành mọi nhiệm vụ giáo dục một cách nhanh nhất có hiệu quả nhất mà cấp trên và ngành giao cho. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời :

- Ông  Vũ Duy Dương  -  Phó Ban Đại Diện CMHS

2. Thông qua báo cáo của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

          Tiếp theo xin trân trọng kính mời: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó hiệu trưởng

3.Thông qua báo cáo thành tích nhà trường năm học 2019 - 2020.

4. Báo cáo thu chi các quỹ năm học 2019-  2020.

Ông Nguyễn Trung Trinh – Trưởng  Ban Đại Diện CMHS -  Báo cáo thu chi các quỹ năm học 2019 – 2020.  

5. Triển khai kế hoạch thu chi quỹ hội, bán trú và một số khoản thu hộ, khoản thu bắt buộc theo tờ trình số 156/TTr –THVT ngày 12/9/2020 vè việc triển khai các khoản thu bán trú năm học 2020-2021; Kế hoach số 158/KH –THVT ngày 12/9/2020 kế hoạch thu –chi các khoản phục vụ cho công tác bán trú năm học 2020-2021; tờ trình số 157/TTr –THVT ngày 12/9/2020 về các khoản thu đầu năm học của trường Tiểu học Vạn Thắng đã được Hội đồng giáo dục phường Vạn Thắng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang phê duyệt.

.

6. Bầu Ban ĐD CMHS cho năm học 2020-2021.

          Kính Thưa hội nghị, được sự thông nhất của buổi họp trù bị vào ngày 11/9/2020, sẽ bầu thêm 04 thành viên vào ban đại diện trường của chúng ta. Đó là:

Stt

Lớp

Họ và tên

Chức vụ

1

1/1

Phan Minh Tâm

Ủy viên - phụ trách khối  1

2

1/1

Lê Thanh Hương

Ủy viên - phụ trách khối  1

3

1/4

Lê Thị Diễm My

Ủy viên - phụ trách khối  1

4

3/4

Nguyễn Thị Kim Thanh           

Ủy viên - phụ trách khối  3

 (Nếu hội nghị đồng ý ta sẽ giơ ta biểu quyết)

- Xin cảm ơn hội nghị .

7. Thông qua danh sách Ban ĐD CMHS cho năm học 2020 – 2021

          Bà Huỳnh Thị Bích Trâm  -  Ủy viên Ban Đại Diện CMHS lên thông qua danh sách Ban ĐD CMHS cho năm học 2020 – 2021

Stt

Lớp

Họ và tên

Chức vụ

1

1/1

Phan Minh Tâm

Ủy viên - phụ trách khối  1

2

1/4

Lê Thanh Hương

Ủy viên - phụ trách khối  1

3

1/1

Lê Thị Diễm My

Ủy viên - phụ trách khối  1

4

2/2

Phan Tại Thiện

Ủy viên - phụ trách khối  2

5

3/1

Vũ Mạnh Cường 

Ủy viên - phụ trách khối  3

6

3/1

Huỳnh Thị Bích Trâm 

Ủy viên - phụ trách khối  3

7

3/4

Nguyễn Thị Kim Thanh           

Ủy viên - phụ trách khối  3

8

5/1

Vũ Duy Dương

Phó Trưởng Ban đại diện 

9

3/4

Nguyễn Trung Trinh

Trưởng Ban đại diện

10

3/2

Trần Thị Hồng Yến

Phó Trưởng Ban đại diện

8. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban ĐD CMHS trường năm 2020 -2021.

          Ông Vũ Duy Dương         -  Phó Ban ĐD CMHS

          Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban ĐD CMHS trường năm 2020 -2021

9. Thông qua biên bản cam kết  hoạt động hội . 

          Bà Huỳnh Thị Bích Trâm   -  Ủy viên Ban ĐD CMHS

Thông qua biên bản cam kết hoạt động hội.

10. Phát biểu

Qua phần báo cáo của:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

- Thông qua báo cáo thành tích nhà trường  năm học 2019 – 2020.

- Báo cáo thu chi các quỹ năm học 2019 – 2020.

- Triển khai kế hoạch thu chi quỹ hội, bán trú và một số khoản thu hộ, khoản thu bắt buộc theo tờ trình số 156/TTr –THVT ngày 12/9/2020 vè việc triển khai các khoản thu bán trú năm học 2020-2021; Kế hoach số 158/KH –THVT ngày 12/9/2020 kế hoạch thu –chi các khoản phục vụ cho công tác bán trú năm học 2020-2021; tờ trình số 157/TTr –THVT ngày 12/9/2020 về các khoản thu đầu năm học của trường Tiểu học Vạn Thắng đã được Hội đồng giáo dục phường Vạn Thắng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang phê duyệt.

Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh có ý kiến đóng góp cho công tác hoạt động của nhà trường và hoạt động của Ban ĐD CMHS trong năm học 2020 – 2021 đạt được kết quả tốt hơn.

Xin trân trọng kính mời!

Xin cảm ơn những đóng góp ý kiến quý báu của quý vị đại biểu góp phần cho hoạt động của Ban ĐD CMHS và nhà trường. Kính mời cô Hiệu Trưởng trả lời và phát biểu .

11.Thông qua biên bản  Hội nghị CMHS

Bà Võ Thị Thu Ngọc – Thư kí Hội nghị -Thông qua biên bản  Hội nghị CMHS

12. Bế mạc

Kính thưa Hội nghị!

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho  Hội nghị, đề ra được kế hoạch cho năm học 2020 – 2021.

Buổi Hội nghị CMHS trường TH Vạn Thắng năm học 2020 - 2021 đến đây là kết thúc. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh nghỉ.

Lượt xem: 12.337
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 40
Tháng 12 : 40
Năm 2023 : 7.897