Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 147
Năm 2019 : 2.714
Liên kết website
<a href="/kha-nhatrang-thcsauco/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
Ngày 28 tháng 11 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3646/QĐ-CTUBND Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, ...
<a href="/kha-nhatrang-thcsauco/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
     Thực hiện Chỉ đạo của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ Khánh Hòa tại Công văn số 103/SGDĐT-CTTT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 ...
<a href="/kha-nhatrang-thcsauco/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
     Thực hiện Chỉ đạo của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ Khánh Hòa tại Công văn số 103/SGDĐT-CTTT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 ...