Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 04 : 136
Năm 2019 : 541
Liên kết website
Tin tức từ Sở
Ngày 28 tháng 11 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3646/QĐ-CTUBND Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, ...
Tin tức từ Phòng
     Thực hiện Chỉ đạo của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ Khánh Hòa tại Công văn số 103/SGDĐT-CTTT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 ...
Thông báo từ Sở
Ngày 28 tháng 11 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3646/QĐ-CTUBND Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, ...
Thông báo từ Phòng
     Thực hiện Chỉ đạo của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ Khánh Hòa tại Công văn số 103/SGDĐT-CTTT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 ...