Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 349

Ghép các hình đã học tạo thành con vật, đồ vật, đồ chơi bé thích.

TRường Mầm non Vĩnh Phương 2 tổ chức hoạt động cho trẻ khám phá trải nghiệm trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà để tránh dịch bệnh Covid 19:

-Lĩnh vực phát triển nhận thức: Ghép các hình đã học tạo thành con vật, đồ vật, đồ chơi bé thích.

-Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Phương.

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.