Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền,. Trường tiểu học tham gia Hoạt động Hưởng ứng ngày ...