Trường Tiểu học Suối Hiệp tổ chức hoạt động Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022